TARTU KARLOVA KOOL
EST

I kooliastmes algavad üldõpetuse tunnid  

2019/2020. õppeaasta algab meie kooli kõige pisematele varasemast erinevalt, sest 1.-3. klassides hakatakse rakendama üldõpetuse metoodikat.
 
Üldõpetus on õpetamise viis, mis arendab õpilase vaatlusvõimet, iseseisva töö oskust ja mõtlemist, ergutab fantaasiat ning laiendab õpilase huvide ringi.
 
Üldõpetuse tundides ei eristata ainetunde, vaid keskendutakse teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes. Õppeained püsivad ka üldõpetuses, samuti nende tööviisid, kuid need ei esine iseseisvatena, vaid on seotud ühise teemaga, mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus.
 
Üldõpetusliku tööviisi eesmärgiks on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, et need üksteist vastastikku toetaksid, ning mõistma ja suhtestama juba õpitut või õpitavat nii, et erinevate õppeainete vahel tekiksid seosed ja õpilane oskaks tundides saadud teadmisi ja oskusi teise õppeaine tundi üle kanda.
 
Üldõpetus ei vastandu ainesüsteemile, vaid avardab ja muudab viimast elulähedasemaks. Õpetades valib iga õpetaja vajalike pädevuste saavutamiseks sobiva tempo, koormuse ja metoodikad. Vastava klassi või kooliastme lõpetamiseks vajalikud pädevused on fikseeritud kooli ainekavades.


Liivi Paumets
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt