TARTU KARLOVA KOOL
EST

Meie koolis toimus loovuspäev

Tartu Karlova Koolis toimus 8. oktoobril esimest korda loovuspäev, mille eesmärgiks oli innustada õpilasi looma, leides endale meelepärase ja sobiva valdkonna ning koguda materjali õpilasalmanahhi koostamiseks.

Üritus avati aulas ühislauluga “Üksi pole keegi” ning seejärel liiguti erinevatesse loovusgruppidesse, kus loomingulisteks tegevusteks oli planeeritud aega 4 tundi.

Osalema olid kutsutaud kõik TKK õpilased 5.-7. klassidest, I kooliaste osales paralleeliti. Päeva tulemusena valmis igal õpilasel midagi konkreetset, mille tulemus pidi olema fikseeritav (fail või pilt või video vms).

Registreerimine loovusrühmadesse toimus 27. sept - 2. okt, enne seda - 25.-26. sept oli õpilastel võimalik tutvuda loovusrühmade töö sisuga, et saaks rahulikult selgusele jõuda oma eelistustes enne lõplikku registreerumist.

Temaatika oli väga mitmekesine: loovkirjutamine, muusika loomine, koomiksi joonistamine, animatsioon, keraamika, fotograafia, tantsimine ja palju muud - kokku 27 erinevat loovusrühma.


Katrin Raidma, loovuspäeva idee autor
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt