TARTU KARLOVA KOOL
EST

Tervitus õppeaasta alguse puhul

On linnupojad kasvand juba suureks
ja puude lehil mõni koltund triip,
kuid suvesoojus püsib veel su juures:
järv, kaldaliiv ja pilve mahe tiib.
 
Nii on kirjutanud luuletaja ja lastekirjanik Leili Andre. Kuigi meil on tõesti veel suveseiklused ja -soojus hinges, on uued tegemised, õpikud, vihikud ja tööd meid koolis juba ootamas.

1. september on tarkusepäev. Tänavu oli see eriliselt tähtis päev 61 Karlova kooli pisikesel linnupojal, kes on sirgunud nii suureks, et on valmis alustama oma kooliteed.

Armsad 1. klassi õpilased! Te saite endale aabitsa ning teist said koolilapsed. Teie elus muutub paljugi: lasteaed ning nii mõnedki mängud jäävad seljataha, asemele tulevad uued kaaslased, õpetajad, teadmised. Esmapilgul võib see tunduda päris hirmutav, kuid usun, et harjute koolieluga kiiresti ning näete, kuidas me oleme teid oodanud ning kui palju tuge on teile teie esimesest õpetajast ning toredatest klassi- ja koolikaaslastest. Soovin teile sära silmadesse, julget pealehakkamist ning edukat kooliteed!

Head lapsevanemad! Ka teie alustate uut etappi ning tõenäoliselt tunnete oma linnupojaga sarnaselt nii rõõmu, uhkust kui ka väikest ärevust. Teid ootavad ees rõõmud, võib-olla ka mõned tagasilöögid - kõik see käib õppimise ja kasvamise juurde. Võimaldage lastel tasapisi iseseisvuda ja õppida ise vastutama. Olge sellel teel nende jaoks olemas ning neile toeks. Olivia Saar on ühes oma luuletuses öelnud, et inimlapsel on vaja kodusoojust ning koolivalgust. Olen veendunud, et nende tasakaal võimaldabki lapsel hästi hakkama saada ja edukas olla.

Head 9. klassi õpilased! Ka teile on tänavune tarkusepäev eriline. Teie olete sirgunud nii suureks, et alustate viimast aastat Karlova koolis. Viimast korda istusite 1. septembril siin tuttavaks saanud saalis koos nende armsate klassikaaslastega. Teid ootab ees aasta, kus peate õppima ja pingutama selle nimel, et saaksite teoks teha enda edasised unistused. Loodan, et õppeaasta lõpus olete oma töö ja tulemustega rahul.

Armsad õpilased! Usun, et paljud on nõus, et suur osa koolirõõmust tuleb headest sõpradest. Eelmisel õppeaastal saite te näha, mida tähendab õppida ilma kaaslaste ja õpetajateta. Kool on koht, mis peab noori valmistama ette iseseisvaks eluks, kus sõbrad ning suhetevõrgustik on samuti tähtsal kohal. Nii on ainealaste teadmiste kõrval väga oluline, et lapsed ja noored õpiksid looma ja hoidma häid suhteid, sest üksteise austus ja soovidega arvestamine on ühiskonna kooseksisteerimise oluline eeldus. Kooliskäimist võiks võtta kui investeeringut, mille kaudu saab luua endale võimalusi ja kujundada oma tulevikku.

Kallid õpetajad! Algav õppeaasta toob meile hulganisti väljakutseid, missuguseks see täpselt kujuneb või mida toob lähiaeg - me veel ei tea. Jätkugu teil ikka jaksu, rõõmsat meelt, õpihimulisi lapsi ning toetavaid vanemaid!

Sellel aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi põhiseaduse väljakuulutamisest. Kuigi me igapäevaselt põhiseadusele ei mõtle, on tegemist dokumendiga, kus on kirjas meie põhiõigused, vabadused ja kohustused - ehk siis kõik see, mis annab meie elule ja suhetele raami. Põhiseaduses on kirjas, et Eestis on igaühel õigus haridusele, mis tähendab, et meil on õigus käia koolis, õppida, saada õppevahendeid. Osakem seda hinnata ning näha selles võimalust, sest see pole sugugi iseenesest mõistetav igas paigas maailmas.

Lisaks õigustele on nii lastel kui ka täiskasvanutel kohustused. Näiteks õigusele saada haridust käib kaasas kohustus võimetekohaselt õppida. Õigus tervise kaitsele tähendab, et meil on kohustus ka oma tervist hoida. Õigused ja kohustused käivad alati käsikäes.

Hea koolipere! Uuel õppeaastal peame arvestama, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud, mistõttu tuleb meil kinni pidada kehtivatest tavadest ja reeglitest. Seda mitte sellepärast, et peame, vaid sellepärast, et hoolime. Tuleb mõista, et nii hoiame ja kaitseme ennast, oma armsaid lähedasi, töö-, kooli- ja klassikaaslasi ning reeglitest kinnipidamine aitab meil olla vaba: saame käia koolis, tööl, huviringis, sõpradega väljas. Hoidkem ennast ja teisi!

Soovin kõigile koolirõõmu terveks õppeaastaks! Jätkugu teil avastamisrõõmu, huvitavaid teadmisi ning sõbralikke ja hoolivaid kaaslasi!

Heidi Kiuru, Karlova kooli direktor
Foto: Ako Rääbis

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt