TARTU KARLOVA KOOL
EST

Kohtunikud pole ainult spordis

1.a klassis käis tundi andmas Lisbeti isa, kes oma töös kannab talaari ning kasutab haamrit. Ta on kohtunik. Klass muutus korraga kohtusaaliks, kus kehtis kolm kindlat reeglit: räägib see, kellele sõna antakse, räägib üks inimene korraga ning see, kes räägib, tõuseb püsti.

Kohtuniku tööülesanne on kontrollida, et päriselu suuri reegleid täidetakse. Leelet teadis öelda, et seaduse rikkuja on ka näiteks lapsevanem, kes oma last õigel ajal kooli ei pane. Arutasime koos, millised on kodudes reeglid ning kes kontrollib, et need oleksid täidetud. Õpilased oskasid tuua palju näiteid.

Kui seadust on rikutud, siis määrab kohtunik karistuse. Karistus (rahatrahvist kinnise vanglani) sõltub sellest, kui suure pahateoga on hakkama saadud.

Tunni lõpu poole arutasid õpilased rühmades erinevaid olukordi. Kuidas käituda näiteks olukorras, kus sa leiad maast võõra telefoni?

Külalisõpetajaga tund oli põnev, sest meil oli huvitav teada saada maailmast, kuhu kohtualustena kunagi sattuda ei tahaks.


Kaari Liiva, 1.a klassijuhataja
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt