TARTU KARLOVA KOOL
EST

EV 105 pidulikud aktusedPäev enne vaheajale minekut oli Karlova koolis pidupäev - tähistasime meie kalli kodumaa 105. sünnipäeva. Toimus kolm eraldi aktust, esinejateks olid õpilased erinevatest kooliastmetest. Lisaks direktorile, võtsid sõna ka õpilased. Näiteks 9. a klassi õpilane Mikk Artur Mikfelt, kes rääkis nii esimesele kui teisele kooliastmele aktiivseks ühiskonnaliikmeks olemisest. 


Avaldame Miku esimese kooliastme kõne täispikkuses. 
 


Lugupeetud õpetajad, direktor, kaasõpilased ja külalised. 

Täna tähistame me kõik koos Eesti Vabariigi aastapäeva.

See on päev, kus laulame koos Eesti hümni, tähistame ja vaatame tagasi Eesti teekonnale, mis on nüüd juba 105 aastat pikk. Mõtleme koos Eesti tulevikule ja sellele, kuidas saame meie kujundada ühiskonda, milles me elame.

Meie ajalugu on olnud pikk, 1918. aasta 24. veebruaril avaldati Tallinnas "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele" milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. Pärast seda on meie teekond olnud läbi ajaloo küll keeruline, kuid saame olla rõõmsad selle üle, et täna elame vabas ja demokraatlikus Eesti riigis.

Iga riigi kestmajäämiseks on oluline, et selles elavad inimesed hoolivad oma riigist ja panustavad sellesse. 

Meie kõigi panus on oluline, sest koos suudame teha suuri asju ja kujundada maailma milles elame nii praegu kui ka tulevikus. Heaks näiteks meie võimalikust panusest on ümbritseva looduse eest hoolitsemine, kaaslaste austamine ja nendega arvestamine, õppimine ja selle väärtustamine.

Sõnapaar “aktiivne kodanik” tähendab inimest, kes tunneb huvi ja aktiivselt panustab meie ühiskonna ning riigi heaollu. Inimene, kellel on lai silmaring ja soov anda oma panus ning läbi selle midagi paremaks muuta.

Vanemates klassides on teil kõigil võimalik lüüa kaasa õpilasesinduse töös. See on võimalus koolielu kujundamiseks ning seeläbi tavalise koolipäeva huvitavamaks muutmiseks. See on ka võimalus läbi, mille on võimalik leida uusi sõpru ja saada toredaid kogemusi. Julgustan teid kõiki seda võimalust proovima.

“Mina olen eeskujuks” - põhimõte, millest me kõik võiksime lähtuda. Mõtle korraks: Milline eeskuju ma tahan teistele olla? Milline peaks olema üks eeskuju? Kuidas mina mõjutan oma käitumisega teisi ja maailma? Me kõik soovime endale sõbralikku, hoolivat ja haritud ühiskonda. Selle kujundamine on meie kõigi kätes. Oleme sellel teekonnal vastutustundlikud.

Tähistame ja tunneme rõõmu tänasest päevast. Väärtustame seda, et meil on oma vaba riik, kus saame turvaliselt elada ja kasvada. See on meie kõigi kodumaa, mida peame üheskoos hoidma.

 

Head pidupäeva meile kõigile!Suur kiitus kõigile õpilastele ja õpetajatele, kes EV 105 aktustel kaasa tegid - olite nii tublid! 


Õnne, õnne, õnne, kallis Eesti! 
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt