TARTU KARLOVA KOOL
EST
galeriisse
galeriisse
galeriisse
Koorid
Koorid
galeriisse
galeriisse

Näitus "Nähtav matemaatika"

04.-08. veebruarini toimus Karlova koolis 1.-4. klassidele matemaatikanädal, mille raames kujunes 1. korruse aknalaudadele kogu koolile vaatamiseks mõeldud põnev, matemaatikaga seotud näitus “Nähtav matemaatika”.
 
Esmakordselt toimunud näitusele olid oodatud esemed meie igapäevaelust, mis kannaksid endas erinevaid matemaatilisi mõisteid.
 
Näitust aitasid luua 1.-4. klassid ja õpetajad. Igale klassile ja ka õpetajatele oli määratud matemaatiline mõiste, mille raames näitus kujundada tuli. Kokku oli teemasid viis.
 
1. klassidelt oodati geomeetriaga seotud esemeid. Seega võis näituselt leida nt ohukolmnurga, koonuselise sünnipäevamütsi, Ruubiku kuubiku jt põnevaid esemeid.
 
2.a ja 2b. klassid kujundasid ajaühikutega seotud väljapaneku, kus tutvuti erinevate ajamõõtmise vahenditega.  2.c ja 2.d teemaks olid mahuühikud, mistõttu võis leida erineva mahuga joogipakke, kreemitopse ja  õlikanistreid. Lisaks said näitusel osalejad ka teada, millised on infotehnoloogias kasutatavad mahuühikud (nt megabait, kigabait) ja nägid, millised on erinevate mahtudega andmekandjad (mälupulk, -kaart, CD-ROM).
 
3.a ja 3.b klassid panid vaatamiseks välja pikkusühikutega seotud esemeid, nt puu mõõtmiseks mõeldud 5-meetrine mõõdupuu või nihik, millega saab mõõta eseme pikkust, sügavust ja läbimõõtu, lisaks hulk erinevaid joonlaudu. 3.c ja 3.d klassid leidsid seoseid igapäevalust massiühikute teemal. Õpilastel oli võimalus katsuda, kui rasked on nt 2 kg hantel või 1 kg tatrapakk.
 
Kõik 4. klassid kujundasid oma aknalaua harilike murdude teemal. Siin osutus eriti populaarseks pitsa võrdseteks osadeks jagamine ja Lego tükkide väljapanek.
 
Õpetajatele oli üleskutse tuua näitusele esemeid, mis seostuksid ajaloolise matemaatikaga. Seega said näitusel osalejad teada, mis on lükati, millised nägid välja matemaatika õpikud aastakümneid tagasi ja milline on vana arvelaud. 
 
Näitus tekitas elevust ka vanemate klasside õpilaste hulgas. Loodame, et väljapanek innustas lapsi ka edaspidi enda ümber matemaatikaga seotut märkama ja leidma seoseid igapäevaelu ning matemaatika vahel.
 
Suured tänud kõikidele näitusel osalenud klassidele ja õpetajatele kaasalöömise eest! Samuti täname kõiki näituse uudistajaid.
 

Kätlin Lühiste, 1.b klassiõpetaja
Foto: Ako Rääbis
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt