TARTU KARLOVA KOOL
EST
galeriisse
galeriisse
galeriisse
Koorid
Koorid
galeriisse
galeriisse

Karlova Kooli õpetajad hariduslaadal

27. veebruaril toimus Dorpati konverentsikeskuses hariduslaat, kus õpetajatel oli võimalik osaleda 28 õpitoas, et saada uusi teadmisi, kogemusi ja vestelda kolleegidega hariduse väljakutsetest ja headest näidetest.

Karlova Kooli esindasid hariduslaadal 10 õpetajat 6 õpitoaga:
  • „HEV-õpilase toetamine tunnis õpetaja tasandil. (Milliseid erisusi saavad õpetajad tunnis kasutada HEV-õpilase toetamiseks?)“ - Riin Veskioja ja Katrin Kruusamäe
  • "Õpilase arengut toetavad hindamisvõimalused I kooliastmes (praktilised näited)" - Merle Alupere ja Jane Kukk
  • „Ainetevaheline lõiming läbi E-õppepäevade“ - Annika Põlgast ja Karmen Sarapuu
  • „Üleminekueksam 8. klassis (kirjalik komplekseksam toetamaks õpilaste valikute tegemist ja ettevalmistust edasiste õpingute jätkamiseks)“ - Katrin Raidma ja Karmen Sarapuu
  • „Teadlikult juhitud õppeprotsess (teadlik planeerimine, õpilaste osalus õppeprotsessis, õpioskuste kujundamine ja jõukohasus)“ - Agnes Allabert ja Maaja Nagel
  • “Kust king keelt pigistab? (uuemad õigekeelsusnormid ja ununema kippuvad reeglid)“ - Katrin Raidma ja Eve Roomere

Karlova Kooli õpitoad olid hariduslaadal ühed menukamad. Eriti valmistas rõõmu see, et läbiviijad said osalenud kolleegidelt palju kiidusõnu, tänati heade ja praktiliste näidete ning inspiratsiooni eest.


Liivi Paumets
Foto on pärit Tartu haridusfestivali Facebooki lehelt
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt