TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Kindel kurss kiusuennetuses

Võime uhkusega tõdeda, et meie kool pälvis KiVa programmi põhitaseme kvaliteedimärgise, mis tähendab seda, et kool kasutab KiVa programmi sihipäraselt ja programmi loojate poolt ettenähtud viisil vähendamaks kiusamist koolis. Koolile märgise andmisel hinnati kooli tegevusi KiVa programmi kasutamisel mitmest erinevast aspektist, kasutades selleks õpilas- ja personaliküsitluse tulemusi, kooli tegevuskava ning kohtuti koolikülastusel.

Hea uudis on veel seegi, et kui varasemad aastad toimusid regulaarsed KiVa tunnid 1.-6. klasside õpilastega, siis sellest õppeaastast on kogu kool programmiga kaetud. 7.-9. klasside õpilased läbivad KiVa-tegevusi 5 erineval teemal, mille kaudu tegeletakse õpilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisega selliseks, et kiusamine ei oleks laste endi poolt aktsepteeritud.

Vaata rohkem siit.

 


Sigrid Siimann, sotsiaalpedagoog
 

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt