TARTU KARLOVA KOOL
EST
esilehe_galerii

Võtsime osa algatusest “Tööle kaasa!”

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus “Tööle kaasa!” on ettevõtte külastusele ja töövarjule sarnane praktiline õppepäev oma vanema (või klassikaaslase vanema) töökohas.  

Algatuse idee seisnes selles, et 21. veebruaril avasid Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Algatus oli suunatud kõikides vanustes põhikooli õpilastele. 

Me usume väga praktilise kogemuse kaudu õppimisse ja sellepärast kutsusime lapsevanemaid koos meiega selles algatuses osalema. Rõõmu teeb see, et keerulistest aegadest hoolimata reageeris üleskutsele arvestatav hulk vanemaid, kellega koostöös kogesid meie õpilased erinevate kutsealade esindajate igapäevatööd. 

Selline kogemus tõstab teadlikkust töömaailmas toimuvast, tutvustab eriilmelisi tööpäevi ja -keskkondi, töö sisu ja kõikide tööde väärtust ja vajalikkust. Suur tänu meie koolipere lapsevanematele! Loodame, et teid on järgmisel aastal veel rohkem. 

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt