TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Õpetajate päev pakkus kooliperele meeldivat vaheldust

Reedel, 6. oktoobril tähistati Karlova koolis õpetajate päeva, mil tunde andsid üheksandate klasside õpilased ning õpetajad said end proovile panna erinevates võistkondlikes tegevustes.

Mina kui õpetajate päeva direktor jõudsin koos klassiõe, asendusõppekorraldusjuhi Nora Tuisuga kooli kell seitse hommikul. Üsna pea hakkasid saabuma õpilased ning minu ülesanne oli neid kõiki eraldi tervitada. Tunnid algasid kell kaheksa ning olid 30 minutit pikad. 

Õpetajateks olid sel päeval lõpuklasside õpilased. Üldiselt oli klassides vaikus ja töötati korralikult, ent oli ka erandeid. Kui lärm kostus koridori, tuli minul kui direktoril klassi sisse astuda ning kord maksma panna. 

„Algul arvasin, et tundi anda on lihtne, kuid tegelikult oli päris raske esimesel tunnil õpilaste tähelepanu köita. Käsitööõpetajana pidin kohe abistama, kui midagi viltu läks, ja teadma, mida teha. Oli väga tore nooremate õpilastega suhelda ja kõik läks plaanipäraselt,” rääkis 9.b klassi õpilane Saskia Kolberg. 

Õpetajad kogunesid kell 9.10 füüsikaklassi ning said toitlustuskaardid, mille nad pidid kohvilauda minnes kaasa võtma. Pärast seda moodustasid õpetajad viis võistkonda ning pool kümme algas sõnasõda, kus võistkondade esindajad pidid järjest tulema klassi ette, võtma loosi, millel oli kirjas sõnade seletamise viis, kas pantomiim, sõnaseletus või üllatus. Viimane seisnes selles, et sõnu pidi seletama kas keerutades, hüpates või palli põrgatades. Aega seletamiseks oli üks minut ning arvata võisid ainult oma tiimi liikmed. Toimus kolm vooru ning kõige edukamaks osutus võistkond „Tõrksad, aga ilusad”.

„Mulle meeldis sõnasõda väga. Olen küll näinud, kuidas õpilased võistlevad, ja aidanud neil sõnasõjaks valmistuda, aga ise võistlesin esimest korda. Õnneks sain loosiga sõnade seletamise, mis on kergem kui pantomiim või üllatus,“ ütles emakeeleõpetaja Külliki Kask. 

Pärast sõnasõda läksid õpetajad orienteeruma. Tuli leida piltide järgi üles 14 kohta koolimajast ja selle ümbrusest, teha igas kohas foto, kus peal vähemalt kolm oma võistkonna liiget. Ülesandega saadi  hästi hakkama, vaid Kalevi tänava poolset välisust ei osatud tuvastada. Kõige edukam oli naiskond „Kiki-miki”.

Viimasena toimus õpetajatele aulas koorilaulutund, kuhu kahjuks paljud õpetajad ei jõudnud. Need julged, kes siiski tunnist osa võtsid, olid väga tublid ning õppisid dirigent Iris Paalmäe ja kontsertmeister Kaja Asi (mõlemad 9.a klassist) käe all ära Jaan Tätte „Ojalaulu”.  Pärast koorilaulutundi algas aulas aktus. Üles astusid sooloesinejad ning 6.a klassi poisteansambel ja muidugi ka õpetajate segakoor, kes sai tugeva aplausi ja kiiduhüüete osaliseks.

Aktusekõnes rõhutasin seda, et just tunde andes hakkavad õpilased mõistma, kui oluline ja keeruline on õpetajate töö. Seejärel andsime õpetajatele üle tänukirjad ning lõpuklassidele meeldejäävaimad õpetajad said ka savist voolitud Karlova Kassi, mille üleandmisel lugesime ette nende humoorikad saavutused. Aktuse lõpus andsime võimu rõõmuga päris juhtkonnale tagasi ning direktor Heidi Kiuru tänas kingitustega ka Aasta õpetaja tiitli kandidaate Vilve Maidet ja Merike Heeringsoni ning tiitli saanud Killu Terast. 

Pärast aktust ootas õpetajaid käsitööklassis kohvilaud, asendusõpetajad aga sõid õpetajate toas kringlit ja rüüpasid peale morssi. Ilus päev oli.

Helo Laatspera, 9.b klassi õpilane
Autori foto
 

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt