TARTU KARLOVA KOOL
EST

Aasta õpetaja laureaadid

Tartu linn valib aasta õpetajat, et tõsta esile ja tunnustada Tartu linna haridusasutuste õpetajaid ja juhte, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.

 Tartu Karlova Koolist pälvisid tunnustuse järgmised õpetajad:
Jane Kukk on aasta klassiõpetaja laureaat.
 Agnes Allabert on aasta põhikooli aineõpetaja laureaat.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt