TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastal

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastal

Hea lapsevanem

Tartu linnas elavatele lastele määrab õppima asumiseks elukohajärgse põhikooli Tartu linn. Määratud elukohajärgse kooli andmed avaldatakse Tartu linnas elavate laste vanematele e-keskkonnas ARNO 15. märtsiks 2021

Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist esitab lapsevanem e-keskkonnas ARNO kooli vastuvõtutaotluse. Taotlus tuleb esitada üldjuhul hiljemalt 30. aprilliks. Õpilasi, kes ei ela Tartu linnas, saab kool vabade õppekohtade olemasolul vastu võtta pärast 1. maid. 

Lisaks ARNO keskkonnas esitatud vastuvõtutaotlusele esitab lapsevanem koolile hiljemalt 22. juuniks lapse koolivalmiduskaardi. 1. klassi astuv laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud ka perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

Õpilaspileti jaoks tehakse foto koolis õppeaasta algul. 

Täiendavate küsimuste korral palume helistada telefonil 7361 667 või 7361 669.

Kooli vastuvõtuga seotud info on leitav ka järgmistelt veebilehtedelt:
Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas.
Infovoldik lapsevanemale: "Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi": 


Tartu Karlova Koolis komplekteeritakse 2021/2022. õppeaastaks 3 esimest klassi.
1. klasside klassijuhatajad on Jane Kukk (1.a), Anne Mägi (1.b) ja Pille Kattel (1.c). 

Meie kool on ühe asutusena tegutsev põhikool - huvikool, kus lisaks kvaliteetsele põhiharidusele on võimalik omandada ka parimad muusikalised teadmised ja oskused.

Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel. Esimeses kooliastmes toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt. Õppetöö mitmekesistamiseks korraldame erinevaid õppekäike, e-õppepäevi, projektõpet. Päevakavas on pikk paus - aeg aktiivseks liikumiseks vabas õhus ning rahulikuks koolilõuna söömiseks. Kohe 1. klassis alustame õpilase õpi-, suhtlus-  ja digioskuse arendamisega (aine nimetusega oskusõpe). Koorimuusika-alane huvihariduslik õpe toimub läbi solfedžo, muusikaloo, koorilaulu, soololaulu, hääleseade ja instrumendiõpetuse. 


EELINFO: 
Tutvumispäev 1. septembril Tartu Karlova Koolis kooliteed alustavatele 1. klasside õpilastele ja infopäev nende vanematele toimub esmaspäeval, 23. augustil:
kell 17.00 1.b ja 1. c klass
kell 18.00 1.a klass.


1. klasside aktus toimub 1. septembril 2021. Täpsustava info aktuse korralduse ja kellaaja kohta avaldame kooli koduleheküljel ning augustis toimuval tutvumis- ja infopäeval.

1. klassis vajalikud koolitarbed (nimekiri võib muutuda - täpsem info klassijuhatajatelt augustikuisel kohtumispäeval):

 • Mugav koolikott (tugevdatud seljaosa, kerge)

 • Õpilaspäevik (suur formaat, nädalapäev ja kuupäev trükitud)

 • Laia formaadiga vihikud  (16 - joonega, suure ruuduga, valge; sise- ja välisäärelt joonitud)

 • Harilikud pliiatsid (2 tk, keskmise tugevusega – HB)

 • Värvipliiatsid, viltpliiatsid, õlipastellid

 • Plastiliin

 • Teritaja (soovitavalt kogujaga)

 • Kustutuskumm

 • Pinal

 • Joonlaud 

 • Kiirköitjad (3 tk - punane, roheline, sinine)

 • Suur (A3, vähemalt 20 lehte) ja väike (A4, vähemalt 40 lehte) joonistuspaber

 • Guaššvärvid, vesivärvid

 • Veetops, värvipintslid (laiem, peenem /  soovitavalt lapik)

 • Käärid 

 • Liimipulk

 • Värvipaberid mapis (kahepoolsed, vähemalt 40 lehte) 

 • Võimlemisriided (pikk dress / lühikesed püksid, särk), spordijalatsid

 • Vahetusjalanõud / sussikott (riidest, vastupidav)

 • Neoonmarker

Õpikud ja töövihikud jagab õpilastele klassijuhataja 1. septembril.

Ümbrispaberid ja kaaned palume panna õpikutele, töövihikutele ja vihikutele peale esimese koolinädala jooksul (õpikute puhul palume mitte kasutada kleepkilet).
KÕIK õpilase isiklikud asjad ja õppevahendid palume nimesildistada.

 


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt