TARTU KARLOVA KOOL
EST

Registreerumine 2022/23. õppeaastal algavasse eelkooli

Registreerumine 2022/23. õppeaastal algavasse eelkooli on alanud. 

Tartu Karlova Koolis alustab oktoobris 2022 tööd koolivalmidust toetav EELKOOL sügisel 2023 kooliteed alustavatele lastele. 

Eelkooli registreerumiseks palume täita taotluse. Registreerunutega võtab kool ühendust hiljemalt septembrikuu teises pooles ning edastab Teie meilile täiendava infokirja. 

Olete väga oodatud!

--------------------------------

Eelkooli eesmärgiks on aidata lapsel tutvuda ning kohaneda õpikeskkonnaga, saada esmane positiivne kooli- ja õpikogemus ning anda eakohaseid eelteadmisi ja -oskusi kooliminekuks. 

Õppetöö toimub ajavahemikus oktoober kuni mai, üks kord nädalas. Koolivaheaegadel õppetegevust ei toimu.
Igal kokkusaamise päeval toimub 3 tegevustundi (tunni pikkus 30 minutit).

Eelkooli õpetajaks on TKK klassiõpetajad, kes alustavad 2023. aasta septembris tööd 1. klasside klassijuhatajatena. 

Koduste laste eelkooli õppemaksu tasub Tartu linn, lasteaialaste puhul lapsevanem. Õppemaksu tasumine toimub igakuiste maksetena Teie meilile saadetud arve kohaselt.  

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt