TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi

Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi
 
Tartu Karlova Kooli koorikool komplekteerib 2019/2020. õppeaasta 1. klassi muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste alusel.
 
Koorikooli astuda soovijatele korraldatakse muusikalised katsed ja individuaalne vestlus Tartu Karlova Koolis (aadressil Lina 2) 19. ja 20. veebruaril 2019 kell 18.00-19.30. Eelregistreerumine ei ole vajalik.
 
Muusikaliste katsete käigus hinnatakse lapse rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu esitust.
 
Koorikooli vastu võetud õpilaste nimed antakse vanematele telefonivestluse kaudu teada hiljemalt 4. märtsiks.
 
Pärast muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada taotluse Tartu Karlova Kooli koorikooli 1. klassi astumiseks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 08.03.2019 e-keskkonna ARNO (www.tartu.ee/arno) kaudu.   

Vastusena esitatud taotlusele kinnitab kool e-keskkonnas ARNO viie tööpäeva jooksul lapse Tartu Karlova Kooli koorikooli järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste nimekirja. 
 

TUTVUMISPÄEV 2019. aasta septembris Tartu Karlova Koolis kooliteed alustavatele 1. klasside õpilastele ja TEABEPÄEV nende laste vanematele toimub teisipäeval, 5. juunil 2019 kell 17.30.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt