TARTU KARLOVA KOOL
EST

Täiendavad meetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes

12. märtsil allkirjastas Tartu linnapea käskkirja nr 25 "Täiendavad meetmed COVID-19 leviku tõkestamiseks Tartu linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes", mille kohaselt peab Tartu Linnavalitsuse hallatavas lasteasutuses käiv laps jääma koju 14-ks päevaks, kui tema ise või tema pereliikmed, kellega tal on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud välisriikidest või saabuvad välisriikidest.
NB! Kodus olemise aja arvestus algab alates välisriigist naasmise päevast.

Eespool kirjeldatud põhjusel koju jääva õpilase õppimine toimub kodus (distantsõpe) vastavalt Stuudiumis tehtud õppetöö sissekannetele.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge otse aineõpetajate, klassijuhataja või kooli juhtkonna liikme poole.

Kodus viibimise kohustuse perioodil on välistatud õpilase osalemine spordi- ja huvitegevustes, viibimine kaubanduskeskustes, meelelahutusüritustel ja muudes taolistes kohtades.


Palume järgida täiendavalt kehtestatud meetmeid.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt