TARTU KARLOVA KOOL
EST

Missioon

Tartu Karlova Kool on kaasaaegse, innustava ja turvalise õpikeskkonnaga, igakülgseid arenguvõimalusi pakkuv õppeasutus, kus lähtutakse iga õpilase eeldustest ja vajadustest, väärtustatakse koostööd, positiivset ellusuhtumist, elukestvat õpet, rahvusliku identiteedi loomist ja hoidmist ning toetatakse selgete väärtushinnangute, tervikliku maailmapildiga kõigis oma rollides hästi toimetuleva inimese kujunemist.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt