TARTU KARLOVA KOOL
EST

Põhiväärtused

ÕPPIMINE
o huvitume uuest, loome seoseid, analüüsime ja rakendame õpitut;
o toetame loovust ja väärtustame ideid.

KOOSTÖÖ JA TUGEV KOOLIKULTUUR 
o märkame, kuulame, austame ja toetame üksteist;
o oleme koostöövalmis ja üksmeelne koolipere;
o peame lugu inimesest, oma maast, keelest, kultuurist ja traditsioonidest.

KAASAEGNE, ARENDAV JA TURVALINE ÕPIKESKKOND
o loome koos kooli oma näo läbi õppetöö, muusika ja koolikultuuri;
o peame kinni ühiselt kokkulepitud reeglitest, käitumis- ja kõlblusnormidest
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt