TARTU KARLOVA KOOL
EST

Huviringid


2018/19 õppeaasta huviringid:Huviringid

 

Juhendajad
 

Ringitegevuse kirjeldus
 

Bändiring

 

E 15.00

ruum 313
 

Matti Orav

 


Bändiring on mõeldud 4.-9. klassi õpilastele, kes juba õpivad või on õppinud mõnda muusikalist instrumenti ja soovivad koos teistega musitseerida. Juhendaja Matti Orav on oma elu jooksul loonud mitu erinevat ansamblit. Karlova Kurjad Kotkad innustab noori üheskoos muusikat tegema.


 

Cooling (5.-9.kl)

 

T 15.00-16.30

üle nädala

avatud õpperuumis

  Sigrid Siimann,

Madli Nuut

Angela Sööt

 

angela.soot@karlova.tartu.ee
 Vaheldusrikas ja põnev ring noortele, tuginedes mitteformaalsele õppele.  Ring toimub üle nädala, teema ja tegevused on igal korral õpilastele üllatuseks.

 

Fotoring

 

(1.-9.kl)

N 15.00

ruum 209/208 


Ako Rääbis

 

ako.raabis@karlova.tartu.ee 


Fotoringis õpivad noored kasutama kaasaegseid  fotoaparaate ja nende funktsioone. Õpivad vaatama keskkonda läbi aparaadi silmade.  Lastele lähenetakse individuaalselt: õpe on jõukohane ka kõige väiksematele ning edasijõudnud saavad oma oskusi täiendada. Üheks väljundiks on osalemine kevadisel kooli fotovõistlusel.


 

Jalgpall (1.-3. kl)

 

N 15.30-16.30

 
 

Merle Alupere

merle.alupere@karlova.tartu.ee 


Jalgpalli ringis mängime erinevaid jalgpalliga seotud mänge, harjutame tehnikat (palli peatamine, söötmine, triblamine jne) ja loomulikult mängime ka päris jalgpalli kooli kunstmurustaadionil või külmade ilmade korral võimlas. Laiemateks eesmärkideks on arendada laste omavahelist koostööd, teistega arvestamist ning luua klassidevahelisi sõprussidemeid. Väljunditeks on Tartu linna sisesed koolidevahelised jalgpallivõistlused ning sõpruskohtumised.

Jalgpall (4.-6. kl)

 

T 15.45-17.00

  Merle Alupere

merle.alupere@karlova.tartu.ee
 Jalgpalli ringis mängime erinevaid jalgpalliga seotud mänge, harjutame tehnikat (palli peatamine, söötmine, triblamine jne) ja loomulikult mängime ka päris jalgpalli kooli kunstmurustaadionil või külmade ilmade korral võimlas. Laiemateks eesmärkideks on arendada laste omavahelist koostööd, teistega arvestamist ning luua klassidevahelisi sõprussidemeid. Väljunditeks on Tartu linna sisesed koolidevahelised jalgpallivõistlused ning sõpruskohtumised.

Käsitöö- ja kunstiring (1.-2. kl)

 

N - 6. tund

ruum 113

 
 


Riina Koobak

riina.koobak@karlova.tartu.ee
 


Ringis maalime guaššide ja akvarellidega, meisterdame mitmesuguste materjalidega ( pärlid, käsitöövilt, valge savi , jne)

Materjalide ostmiseks 1 euro kuus.
 

Käsitöö- ja kunstiring (3.-4. kl)

N - 7. tund

ruum 113

 

 Riina Koobak

riina.koobak@karlova.tartu.ee
 
Ringis maalime guaššide ja akvarellidega, meisterdame mitmesuguste materjalidega ( pärlid, käsitöövilt, valge savi , jne)

Materjalide ostmiseks 1 euro kuus.

 

Köietöö- seiklusring
4.-9. kl

Avatud õpperuumis
K 15.45-16.30

 

alustab oktoobris

 

angela.soot@karlova.tartu.ee

Ringis nuputame sõlmede ja köitega. Õpitut rakendame  erinevate seiklustegevuste käigus.Paneme paika sihid ja plaanid,jagame matkatarkusi. Õpime kaarti lugema, kompassi kasutama, lahendame erinevaid olukordi inimeste vahel, tutvume erinevate esmaabi võtetega ja omandame muud looduses ellu jäämiseks oskused, alates lõkketegemisest ja lõpetades erinevate sõlmede õppimisega.

 

Lauamänguring

5.-9. kl

 

R 13.20-15.00

 toimub üle nädala          avatud õpperuumis 

Angela Sööt

alustame oktoobris

angela.soot@karlova.tartu.ee

Lauamänguring pakub pidevat kaasahaaravust ja põnevaid väljakutseid. Lauamängud arendavad loogilist mõtlemist, väitlusoskust,suhtlusoskust jne. Õpime üksteisega arvestama ja lahendama keerulisi ülesandeid. Mängime erinevaid strateegilisi lauamänge ja arendame ka keeleoskust kuna paljud mängud on ingliskeelsed ja mahukate reegliraamatutega.

 

Loodusring

1.-4. kl

T 14.00-14.45

ruum 207


 

Liis Sisask
liis.sisask@karlova.tartu.eeKui sa tahaksid paremini tundma õppida loodust enda ümber, õppida seda väärtustama ning olla aktiivne looduses liikuja, siis selleks on mõeldud loodusring, kuhu on oodatud kõik loodus- ja teadushuvilised noored. Loodusringis arutleme palju looduse üle ning lisaks toimuvad erinevad praktikumid, teeme põnevaid katseid ning üritame käia palju looduses ja õppekäikude.
 

LoovDraama
1.-4. kl
 

T 13.05-13.55

avatud õpperuumis

 
 

Liivi Siniroht-Juurik


 Esinemiskogemus pole loovdraamatundides vajalik. Vajalik on ainult kohalkäimine.

Loovdraama äratab osaleja vaatlusvõime, eneseteadvuse ning arendab ruumilist, häälelist ja kehalist väljenduslikkust, emotsionaalset avatust, suhtlemisoskusi ja koosloomise oskust ja tahet. Improvisatsioonilise eneseväljenduse olulisteks märksõnadeks on enese avastamine, julgus mängida ja katsetada. Kõige olulisemad märksõnad on rõõm ja avatus.


 

Lugemisring

 

1-.2. kl

E 13.05-13.50

ruum 210
 

 

Riin Veskioja
riin.veskioja@karlova.tartu.ee


 
Lugemisringi on oodatud õpilased, kes soovivad tutvuda kirjanduse põneva maailmaga ning väikeseid lugejaid, kes ei ole enda jaoks veel lugemisrõõmu avastanud.

Lugemisringi eesmärk on teha lugemisest meeldiv kogemus ja tuua lapsed raamatute juurde. Erinevate mängude ja arendavate tegevustega tõstame väikeste lugejate lugemishuvi ja –motivatsiooni ning arendame lugemisoskust, arendame lapse jutustamis- vestlemis- ja kuulamisoskust ning esinemisjulgust.

Kes õpivad raamatuid armastama lapseeas, hoiavad seda kogu elu!

 

Rahvatantsuring (3.kl)

R 13.15-14.45

Registreerimine õpetaja juures 

Merike Heeringson

 

Õpitakse tantse koolisisesteks ja -välisteks üritusteks.                Vajalik eelnev kogemus.
 

Saviring 

N 14.00 -15.30

klass 209


üle nädala

 

 

 

 

 
 

Angela Sööt

Riin Veskioja

 

angela.soot@karlova.tartu.ee

 

alustame oktoobris

 Õpime tundma materjali, kasutama tööriistu ja omandame õigeid töövõtteid. Arendame fantaasiat ja loovust ning käelist vilumust. Tarbeesemete kavandamine ja loomine. Pikk tööprotsess õpetab muuhulgas kannatlikkust ja arendab iseseisvust.

Materjali tasu 12 eur kuus.

 

Scrabble ring
 

(4.-9. kl)

R 14.00-14.45

  

Liivi Paumets

liivi.paumets@karlova.tartu.ee
 

 Huviringis arendatakse ülipopulaarse lauamängu kaudu keeletaju, sõnavara, õigekirja, loogilist mõtlemist, loomingulisust ja arvutamisoskust. Osalejad saavad mängida, harjutada ja valmistuda võistlusteks.


  

Tasulised ringid

 

Huviringid
 

Juhendajad
 

Ringitegevuse kirjeldus
 

Minu Tantsukool

Väike võimla
 T   15.30-16.30
 R  13.00-14.00 


Angela Aavik


info@minutantsukool.ee


 Minu Tantsukool kutsub kõiki vahvaid tantsuhuvilisi lapsi liituma meie treeningutega Karlova Koolis!
Lapse saab treeningutele registreerida meie kodulehel www.minutantsukool.ee
Kuutasu 30 eurot.
Meie õppekava on EHIS'es registreeritud ning lapsevanematel on õigus tulumaksutagastuseks. Lisaks treeningutele pakume lastele erinevaid väljundeid põnevate esinemiste, laagrite ja ühistegevuste näol.
Lisainfo saamiseks kirjuta julgelt  - info@minutantsukool.ee

 
Kohtume juba varsti tantsusaalis ! 

 

Inglise keel

Bumble Erahuvikool


T  13.15-14.15   1.klassidele

ruum 309
 

E  14.15-15.15   2.klassidele

ruum 303

 

www.bumble.ee


 


Inglise keele huviringis me:
* teeme tutvust inglise keelega;
* tutvume inglise keelt kõnelevate maade kultuuriga;
* korra kuus korraldame kultuuripraktikume, kus maitseme põnevaid traditsioonilisi Suurbritannia toite;
* mängime õppemänge ja täidame koos põnevat meie enda loodud töövihikut;
* kasutame tahvelarvuteid ning palju mänge ja laule, et uus keelekeskkond jääks lapsele meelde positiivse elamusena ning inglise keele õppimine järgnevatel aastatel tunduks veelgi põnevam. 
Õppetöö toimub korra nädalas, 60 minutit. Kuutasu 28€.
Täpsemalt saate lugeda
 www.bumble.ee


 


Robootika
 

3.-4. kl

ruum 304

  
T 14.30-16.00

 

 

 


 

Aly Valvas
Alustame oktoobris.
 
 Ehitame ja programmeerime LEGO EV3 roboteid. Eesmärk on äratada lastes huvi tehnoloogia vastu, arendada ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning laste omavahelist koostööd. Ringitunnid toimuvad alates 2. oktoobrist teisipäeviti või kolmapäeviti kell 14.00-15.30. Ühes huviringis saab osaleda maksimaalselt 12 last. Huviringi juhendaja on TÜ infotehnoloogia mitteinformaatikutele II aasta tudeng Aly Valvas ja ta viib ringitunde läbi praktika raames, seetõttu on huviringi hind sel aastal 15 eurot.

  
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt