TARTU KARLOVA KOOL
EST

Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt