TARTU KARLOVA KOOL
EST

Pikapäevarühm

2018/2019. õppeaastal alustavad pikapäevarühmad tegevust esmaspäeval, 10. septembril.
 

TKK PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

  • Pikapäevarühm on mõeldud TKK 1. klasside õpilastele.

  • Pikapäevarühma suuruse ülempiiriks on 24 õpilast.

  • Pikapäevarühm pakub õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel. Pikapäevarühma töö üheks osaks on ka õppimise toetamine (tundides õpitu ülevaatamine).

  • Pikapäevarühma tunnid toimuvad esmaspäevast neljapäevani kell 13.00-15.00.

  • Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu või arvatakse sealt välja lapsevanema poolt ARNO keskkonnas esitatud taotluse alusel.

  • Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning pikapäevarühmas käivate õpilaste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest.

  • Kui õpilasel on vaja pikapäevarühmast lahkuda muul ajal, kui on näidatud päevakavas (nt seoses huviringidega, arstile minekuga, kodustel põhjustel vmt), siis tuleb lapsevanemal teavitada sellest pikapäevarühma õpetajat (suuliselt, teatisena Stuudiumis või õpilase päevikus).

  • Pikapäevaeine maksumus on 1.13€. Selle tasub lapsevanem. Pikapäevaeine taotluse tegemine toimub ARNO keskkonnas sarnaselt koolilõuna taotluse vormistamisega.

  • Pikapäevarühma õpetaja täidab pikapäevarühma päevikut Stuudiumi keskkonnas.

 

Pikapäevarühm I 

E-N kell 13.00–15.00

I rühm (1.a + 1.b klass) ruumis 105

Pikapäevarühm I õpetajad: Katrin Pedakmäe, Mari Alberg


Pikapäevarühm II:

E-N kell 13.00-15.00

II rühm (1c + 1.d klass) ruumis 109

Pikapäevarühm II õpetaja: Maire Silm

 

Pikapäevarühma päevakava:

13.00 -13.30   Vabategevused klassiruumis, puhkus.

13.30 -13.45   Pikapäevasöök (1.a ja 1.b klass söövad K ja N kell 13.50)

13.45 -14.20   Tegevused õues.

14.25 -14.50   Tundides õpitu ülevaatamine. Vabategevused.

14.50- 15.00   Päeva lõpetamine, ruumi korrastamine.

 

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt