TARTU KARLOVA KOOL
EST

Pikapäevarühm

2017/2018. õppeaastal alustavad pikapäevarühmad tegevust kolmapäeval, 6. septembril. Pikapäevasöögi taotluste tegemine toimub ARNO keskkonnas sarnaselt koolilõuna taotluste vormistamisega. 

TKK PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
  • Pikapäevarühm on mõeldud TKK 1.-2. klasside õpilastele.
  • Pikapäevarühma suuruse ülempiiriks on 24 õpilast.
  • Pikapäevarühm pakub õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel. Pikapäevarühma töö üheks osaks on ka õppimise ja koduste tööde tegemise toetamine. 
  • Pikapäevarühm töötab 1.-2. klasside õpilastele esmaspäevast neljapäevani kell 12.00 - 15.00.
  • Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu või arvatakse sealt välja lapsevanema poolt ARNO keskkonnas esitatud taotluse alusel.
  • Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning pikapäevarühmas käivate õpilaste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest.
  • Õpilase lahkumiseks pikapäevarühmast muul ajal, kui on näidatud päevakavas, tuleb lapsevanemal teavitada pikapäevarühma õpetajat või jätta sellekohane teade õpilase päevikusse.
  • Pikapäevaeine maksumus on 1€. Selle tasub lapsevanem. Pikapäevaeine taotluse tegemine toimub ARNO keskkonnas sarnaselt koolilõuna taotluse vormistamisega.
  • Pikapäevarühma õpetaja täidab pikapäevarühma päevikut Stuudiumi keskkonnas.


Pikapäevarühm I  (1.b ja 2.a klass) E-N kell 13.00–15.00 ruumis 108. Õpetajad Kaari Liiva ja Tiia Pedaksaar.

Pikapäevarühm II  (1.a, 2.c  ja 2.d klass):  E-N kell 12.00-15.00 ruumis 210. Õpetajad Kadri Velner ja Karmen Sarapuu.

Pikapäevarühm III  (1.c + 2.b klass)E-N kell 12.00-15.00 ruumis 212. Õpetaja Maire Silm.

 

Pikapäevarühma päevakava:
12.10 -13.00   Vabategevused klassiruumis, puhkus.
13.00 -13.30   Õppimine, kodutööde tegemine, käeline tegevus.
13.30 -13.45   Pikapäevasöök.
13.45 -14.15   Tegevused õues.
14.30 -15.00   Vabategevused klassiruumis. Päeva lõpetamine, ruumi korrastamine.
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt