TARTU KARLOVA KOOL
EST

Sotsiaalpedagoog

1.-6. klass Mare Häidberg 
Kohtumine kokkuleppel
Salme tn ruum 307
E-post: mare.haidberg@karlova.tartu.ee

7.-9. klass Sigrid Siimann
Kohtumine kokkuleppel
Salme tn ruum 307

E-post: sigrid.siimann@karlova.tartu.ee

 
Peamised sotsiaalpedagoogi töövaldkonnad:
1. Õpilaste õpi-, käitumis- ja kohanemisraskused. Sõltuvusprobleemid, sotsiaalne tõrjutus ja hooletusse jätmine.
2. Kiusamise ja vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine.
Vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde ning teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega.
3. Sotsiaalsete oskuste õpetamine.
4. Koostöö lapsevanemate, psühholoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt