TARTU KARLOVA KOOL
EST

Kooli vastuvõtt ja koolist lahkumine

Kooli vastuvõtt ja koolist lahkumine

Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi tuleb alates 18.01.2016 esitada Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO: http://www.tartu.ee/arno/

Lisaks eelpool nimetatud taotlustele on võimalik ARNO-s teada anda ka lapse osalemise soovist pikapäevarühmas ja osalemise loobumisest.

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 8.00 - 15.00.

Vastuvõtutingimused

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord: http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2013121900004 

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/404022016029?leiaKehtiv

Tartu Karlova Kooli koorikooli vastuvõtu tingimused ja kord:
https://drive.google.com/file/d/0B3mO_hPe3x-FYWl3eFVjWFNRbGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3mO_hPe3x-FVzU5b282TjlVUU0/view?usp=sharing


Põhihariduse omandamise võimalused Tartu linnas (info Tartu linna veebilehel) : http://www.tartu.ee/Pohihariduse-omandamise-v%C3%B5imalused#Vastuvõtt-ülelinnalistesse-koolidesse

Infovoldik lapsevanemale "Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi":  https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Haridus/Voldik_esimesse_klassi_2020.pdf


Vastuvõtt Tartu Karlova Kooli koorikooli esimesse klassi
 
Tartu Karlova Kooli koorikool komplekteerib 2020/2021. õppeaasta 1. klassi muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste alusel.
 
Koorikooli astuda soovijatele korraldatakse muusikalised katsed ja individuaalne vestlus Tartu Karlova Koolis (aadressil Lina 2) 18. ja 19. veebruaril 2020 kell 18.00-19.30. Eelregistreerumine ei ole vajalik.
 
Muusikaliste katsete käigus hinnatakse lapse rütmitaju, tooni tabamist, meloodiamälu ja ühe vabalt valitud laulu esitust.
 
Koorikooli vastu võetud õpilaste nimed antakse vanematele telefonivestluse kaudu teada hiljemalt 5. märtsiks.
 
Pärast muusikaliste katsete ja individuaalse vestluse tulemuste selgumist saavad lapsevanemad esitada taotluse Tartu Karlova Kooli koorikooli 1. klassi astumiseks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 10.03.2020 e-keskkonna ARNO (www.tartu.ee/arno) kaudu.   

Vastusena esitatud taotlusele kinnitab kool e-keskkonnas ARNO viie tööpäeva jooksul lapse Tartu Karlova Kooli koorikooli järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste nimekirja. 
 


Hea kooliteed alustava 1. klassi õpilase vanem!

Teabepäev 2020. aasta 1. septembril Tartu Karlova Koolis kooliteed alustavatele 1. klasside õpilaste vanematele toimub teisipäeval, 25. augustil kell 17.30.

Õpilased kohtuvad oma klassijuhatajaga 1. septembril.

Päevakord:
 • TKK üldinfo;
 • 1. klasside õppetöö korraldus;
 • Lapse arengu toetamise võimalused kooli ja kodu koostöös.

Olete oodatud!

 

Lisaks ARNO keskkonnas esitatud vastuvõtu taotlusele esitab lapsevanem koolile hiljemalt 25. juuniks lapse koolivalmiduskaardi. 

Hiljemalt 1. septembril toob lapsevanem kooli ka lapse tervisekaardi. 

Õpilaspileti jaoks tehakse foto koolis 1. septembril.

Suveperioodil on koolimaja avatud ajavahemikus kell 9.00-13.00. 
 

1. klassis vajalikud koolitarbed

 • Mugav koolikott (tugevdatud seljaosa, kerge)

 • Õpilaspäevik (suur formaat, nädalapäev ja kuupäev trükitud)

 • Laia formaadiga vihikud  (16 - joonega, suure ruuduga, valge; sise- ja välisäärelt joonitud)

 • Harilikud pliiatsid (2 tk, keskmise tugevusega – HB)

 • Värvipliiatsid, viltpliiatsid, õlipastellid

 • Plastiliin

 • Teritaja (soovitavalt kogujaga)

 • Kustutuskumm

 • Pinal

 • Joonlaud 

 • Kiirköitjad (3 tk - punane, roheline, sinine)

 • Suur (A3, vähemalt 20 lehte) ja väike (A4, vähemalt 40 lehte) joonistuspaber

 • Guaššvärvid, vesivärvid

 • Veetops, värvipintslid (laiem, peenem /  soovitavalt lapik)

 • Käärid 

 • Liimipulk

 • Värvipaberid mapis (kahepoolsed, vähemalt 40 lehte) 

 • Võimlemisriided (pikk dress / lühikesed püksid, särk), spordijalatsid

 • Vahetusjalanõud / sussikott (riidest, vastupidav)

 • Neoonmarker


Õpikud ja töövihikud jagab õpilastele klassijuhataja 1. septembril.

Ümbrispaberid ja kaaned palume panna õpikutele, töövihikutele ja vihikutele peale esimese koolinädala jooksul (õpikute puhul palume mitte kasutada kleepkilet). KÕIK õpilase isiklikud asjad ja õppevahendid palume nimesildistada.


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt