TARTU KARLOVA KOOL
EST

Hoolekogu koosseis

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg-d 2-4, Tartu Linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 "Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Karlova Kooli direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja
o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Karlova Kooli hoolekogu koosseis 2023/2024. õppeaastaks järgmiselt:
1.1. Arvo Lehemets - lastevanemate esindaja;
1.2. Kairi Timusk - lastevanemate esindaja;
1.3. Mari-Liis Tikerperi - lastevanemate esindaja;
1.4. Terje Mäesalu - lastevanemate esindaja;
1.5. Urmo Kiviselg - lastevanemate esindaja;
1.6. Õilme Saks - lastevanemate esindaja;
1.7. Sigrit Mahla - koorikooli lastevanemate esindaja;
1.8. Mairo Rääsk - vilistlaste esindaja;
1.9 Tuuli Ruus - toetava organisatsiooni esindaja (Karlova Selts);
1.10. Mikkel Kiisel - õpilaste esindaja;
1.11. Alarik Paas - koorikooli õpilaste esindaja;
1.12. Merit Harju - õppenõukogu esindaja;
1.13. Merike Heeringson - õppenõukogu esindaja;
1.14. Imbi Goldman - koorikooli esindaja;
1.15. Meelis Leidt - linna esindaja.

 

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt