TARTU KARLOVA KOOL
EST

Erasmus+ projektiga Saksamaale

Tartu Karlova Kool osaleb sel kevadel esmakordselt Erasmus+ õpirändprojektis „Kultuuridevaheline õppimine“.

Projekti on kaasatud 13 õpilast 7.-9. klassidest ja neid juhendavad õpetajad Karolin Luik, Sarah Raichmann ja Külli Toots. Kestus 1.03.-31.08.2023.

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure. Õpilaste õpiränne tähendab ühist õppimist koos eakaaslastega sihtriigis. (https://eeagentuur.ee/)

Projekti eesmärgid: 
1.    Õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises õpi- ja töökeskkonnas ning konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab  õpilasi kandideerima vahetusõpilaseks, välispraktikale ja loob eeldused edukamaks toimetulekuks mitmekultuurilises Euroopa töökeskkonnas. Õpilased saavad keelekeskkonnas eakaaslastega suheldes hakkama eneseväljendamisega kahes võõrkeeles (inglise ja saksa keeles). 
2.    Euroopa riikide koostöö mõtestamine kahe sõpruslinna (Tartu - Lüneburg) ajaloo, majandus- ja kultuurikontaktide näitel. Õpilased saavad täiendavaid teadmisi Euroopa ühisest pärandist ja mitmekesisusest praktiliste õppekäikude toel. Õpilased tunnevad Tartu sõpruslinna Lüneburgi, sealseid õpi- ja töövõimalusi.

Õppereis Saksamaale Lüneburgi toimub 15.-22. aprillil. Koostööpartnerid on üldhariduskool Saksamaal - Schule am Schiffshebewerk  ja Lüneburgi Saksa - Eesti Selts. 

Külli Toots
saksa keele õpetaja, projektijuht
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt