TARTU KARLOVA KOOL
EST

TULUKE

Projekt TULUKE Tartu Karlova Koolis

2014. aasta sügisest kuni 2016. aasta 30. aprillini kestab Tartu Linnavalitsuse vedamisel projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“. Projekti rahastab Eesti Noorsootöö Keskus.

TULUKEsel on kolm allprojekti:

 • „Uus lähenemine – uus koolikultuur“
 • „Uus lähenemine – uus klassikultuur“
 • „Uus lähenemine – uus kogukonnakultuur“

Kogukonnakultuuri allprojekti elluviimises osalevad

 • kogukonnaseltsid Supilinna Selts ja Karlova Selts
 • neli kooli: Tartu Kesklinna Kool, Tartu Karlova Kool, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Mart Reiniku Kool
 • praegused ja tulevased lapsevanemad ning teiste kogukonnaliikmed, kes on huvitatud koolide arengust. Igas koolis on projektil kaks vabatahtlikku võtmeisikut-lapsevanemat

TULUKESE kogukonnakultuuri allprojekti keskendub kolmele teemale:

Parem infovahetus
 • Anda vanematele Tartus tegutsevate koolide kohta sisukamat infot
 • Teavitada tulevaste esimese klassi õpilaste vanemaid kooli õppetööst
 • Korraldada vanematele ühisüritusi
Parem huvide esindatus
 • Korraldada ümber koolide hoolekogude valimise protsess
 • Koolitada hoolekogude liikmeid
 • Anda vanematele rohkem võimalusi kooliga seotud murede väljendamiseks ja lahenduste otsimiseks
 • Koolitada klassijuhatajaid vanemate paremaks kaasamiseks vanemate koosolekutel
 • Korraldada kogukondade abil õpilastele karjäärisuunitlustega tegevusi
Parem kogukonnatunne
 • Korraldada koolide paralleelklasside vanematele ühiseid õppe- ja perepäevi
 • Kaasata kogukonnaseltse rohkem õpetajate ja õpilaste tunnustamisse
 • Kaasata vanemaid 2015. a haridusnädala korraldamisse
Lisateave:
http://www.tartu.ee/?menu_id=8&page_id=24901
https://www.facebook.com/tartukogukonnakoolid
Kairit Peekman, Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, tel 525 0644, 736 1439, kairit.peekman@raad.tartu.ee
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt