TARTU KARLOVA KOOL
EST

Seminarisari

Lapsevanemate seminarisari on Karlova kooli vanematekogu korraldatav loengu- ja vestlusõhtute sari, mille eesmärk on toetada nii vanemaid kui ka õpetajaid laste kasvatusprotsessis, süvendada õpetajate ja vanemate vahelist koostööd ja jagada kogemusi.
Seminarisari sai avalöögi 24. jaanuaril 2017, mil Liis Aavaste-Hango juhtimisel käsitleti koolikiusamist ja KiVa programmi. Plaanis on seminare korraldada kolm korda õppeaasta jooksul.
 

Teisipäeval, 24. jaanuaril 2017 alustas lapsevanemate seminari, mille esimeseks teemaks valiti „Koolikiusamine – mis see on?“. Seminaril käsitleti kiusamise olemust, selle põhjuseid ja mõjusid ning uuriti lähemalt, mis on need esimesed sammud, mida saab teha nii õpetaja, õpilane kui ka lapsevanem kiusamisega kokku puutudes. Lektoriks oli kutsutud SA Kiusamisvaba Kool liige Liis Aavaste-Hango.
 
Mida kujutab endast KiVa programm?
KiVa on teaduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. KiVa tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Tartu Karlova Kool on liitunud KiVa programmiga ja aktiivsed tegevused algavad järgmisest õppeaastast. Loe programmist siit www.kivaprogram.net/estonia.



Maarja Valk +372 5330 6116
maarja.valk@gmail.com

Sigrit Mahla +372 526 6105
sigrit.mahla@gmail.com

Õilme Saks +372 5556 9278
oilmesaks@gmail.com
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt