TARTU KARLOVA KOOL
EST

Selgunud on õpilasesinduse uus juhatusEile kogunes Karlova kooli õpilasesindus Salme koolimaja aulasse, et salajase hääletuse teel välja selgitada järgmise õppeaasta juhatuse liikmed - president, asepresident ja sekretär. 

Presidendi ametikohale kandideeris kaks inimest - Brittany Otti ja Alarik Paas - ning asepresidendiks Klaudia Kiviselg. 

Lähtuvalt õpilasesinduse põhimäärusest on juhatusel võimalus otsustada hääletamise läbiviimine. Ühehäälselt leiti, et kuivõrd kandidaate presidendi ametikohale on ainult 2, siis suuri ülekoolilisi valimisi ei tehta ning hääletamine on õpilasesinduse sisene. 

Valimistele eelnes valimisdebatt, mille oli kokku pannud ÕE valimiskomisjon - Kaupo Piir ja Mikk Artur Mikfelt. Valimistel osales 24 õpilasesinduse liiget, kellest 14 inimest andis hääle Brittany Ottile ning 10 inimest andsid poolthääle Alarik Paasile. Presidendiks valiti häälteenamusega 8.a klassi õpilane Brittany Otti. 

Järgmisena sai ÕE valida asepresidenti. Alarik Paas otsustas kandideerida ka asepresidendiks, seega koos Klaudia Kiviseljaga oli asepresidendi kandidaate kokku 2. Alarik Paas sai 19 häält, Klaudia Kiviselg 5 häält - asepresidendiks valiti Alarik Paas

Kõigil ÕE liikmetel oli võimalus kandideerida sekretäriks, soovi avaldasid 5 liiget. Kõige rohkem hääli kogus Loreta Merevoo 8.b klassist, kellest sai ÕE järgmise õppeaasta sekretär. 

Palju õnne, jõudu ja jaksu uuele juhatusele! 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt