TARTU KARLOVA KOOL
EST

Õpilasesinduse uus juhatus 2024/2025 õppeaastal

Kolmapäeval, 22. mail kogunes Karlova kooli õpilasesindus Salme koolimaja aulasse, et salajase hääletuse teel välja selgitada järgmise õppeaasta juhatuse liikmed - president, asepresident ja sekretär. 

Presidendi ametikohale kandideeris kaks inimest - Rihard Kiviselg (8.C) ning Klaudia Kiviselg (7.B) 
Asepresidendiks kandideerisid Anete Põldoja (6.D) ja Alarik Paas (8.A)

Lähtuvalt õpilasesinduse põhimäärusest on juhatusel võimalus otsustada hääletamise läbiviimine. Ühehäälselt leiti, et kuivõrd kandidaate presidendi ametikohale on ainult 2, siis suuri ülekoolilisi valimisi ei tehta ning hääletamine on õpilasesinduse sisene. 

Kandideerijad pidid kandideerimiseks esitama ennast ja oma seisukohti tutvustava video ning osalema valimisdebatil. Presidendiks valiti lihthäälteenamusega 8.C klassi õpilane Rihard Kiviselg.

Järgmisena sai ÕE valida asepresidenti. Kandidaate oli kokku kolm: Klaudia Kiviselg (7.B), Alarik Paas (8.A) ja Anete Põldoja (6.D). Asepresidendiks valiti lihthäälteenamusega Anete Põldoja 6.D klassist.

Kõigil ÕE liikmetel oli võimalus kandideerida sekretäriks, soovi avaldasid 5 liiget: Uku Jesmin (8.D), Mari Pae (6.B), Marek Tallinn (8.C), Klaudia Kiviselg (7.B) ja Marie Siegl (8.B). Kõige rohkem hääli kogus Klaudia Kviselg 7.B klassist, kellest sai ÕE järgmise õppeaasta sekretär.  

Palju õnne, jõudu ja jaksu uuele juhatusele! 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt