TARTU KARLOVA KOOL
EST

Ajalugu

Praegune Tartu Karlova Kool kuulub meie linna vanimate koolide hulka. Meie juured ulatuvad 1875 aastal asutatud Pauline Jürgensi II Eraalgkooli asutamisaega. Hiljem on kooli nimetused ja aadressid muutunud. Alles 1925. aastal saime tööd jätkata Tartu Linna 5. Algkooli nime all praeguses koolihoones Lina 2. 1944.-1948. aastani nimetati kooli Tartu 5. Mittetäielikuks Keskkooliks, 1948.-1953. aastani Tartu Linna 5. Seitsmeaastaseks Kooliks, 1953.-1957. aastani Tartu Linna 7. Seitsmeaastaseks Kooliks, 1957. aasta 1. septembrist Tartu 7. Keskkooliks. 1961. aastal lõpetas kooli 1. lend. 1959/60 õppeaastal viidi kooli sisse polütehniline tööõpetus ja avati ajaloo süvaklassid, 1967. aastal valmis kooli juurdeehitus, 1969/70 õppeaastal võeti vastu esimesed poisid muusikaõpetuse süvaklassi ja meie koolist sai muusika ja ajaloo süvaõppega üldhariduslik keskkool, 1982. aastal avati koorikallakuga muusikaklassid, mis 2013. aastal reorganiseeriti ümber koorikooliks. 1995. aasta 1. septembrist nimetati kool Tartu Karlova Gümnaasiumiks. Seoses ümberkorraldamistega sai koolist põhikool ja alates 2014. aasta 1. septembrist kannab see nime Tartu Karlova Kool.

Muusika süvaõppe sisseviimise kooli õppekavva tingis eelkõige vajadus kvalifitseeritud lauljate järele. Vokaalharidust vajasid eelkõige Tartu Poistekoori lauljad. Edasine muusikahariduse areng, kooride vajadused, aktiviseeruv kontserttegevus, laienevad väliskontaktid eeldasid süvenenumat ja kompleksemat muusikahariduse korraldamist. Koorikool oma õppesüsteemi, vokaalpraktikumi ja avara kontserttegevusega võimaldab tagada õpilastele püsikõrge kunstitaseme.

Ajaloo süvaõpetuse tingis liialt kasin ja ühekülgne riiklik programm. Gümnaasiumi õpilased vajasid varasemat ajaloo käsitlust, kus paljude ajalooliste sündmuste kõrval omasid eluõigust kunsti- ja kultuurilugu, retoorika, uurimistööd ja referaadid paljudes eluvaldkondades ja ajastustes.

Tänane kool on kõigiti püüdnud jätkata vanu ja luua uusi traditsioone, milledest ulatuslikumad on olnud sõprusfestivalid Peterburi 104., Baldone, Kretinga ja Pärnu Hansagümnaasiumi vahel, igakevadised aastapäevakontserdid TÜ aulas ja Vanemuise Kontserdimajas, õpilas- ja külaliskontserdid koolis, spordivõistlused, kooli ballid, Raimond Valgre nimeline laulufestival, lauljate konkurss "Karlova otsib Superstaari", jääkarnevalid, isetegevuskonkursid, kooride kontsertreisid.

Kooli õpilastel on oma tekkel, anname välja kooli aastaraamatut ja ajalehte Postipoiss. Edu on meie õpilasi saatnud aineolümpiaadidel. Viimastel aastatel on tekkinud head koostöösuhted paljude koolidega Soomes ja Saksamaal. Praegune kool on pikki aastaid olnud õppebaasiks Tartu Poistekoorile ja tütarlastekoorile "Kurekell". Oleme alati huvi tundnud meie õpilaste edasise elutee vastu. Me võime öelda, et eriklassides õppinud õpilased on edukalt jätkanud kõrgkoolides, sealhulgas Eesti Muusikaakadeemias. Meie tuntumateks vilistlasteks on bariton Rauno Elp, tenor Alar Haak ja sopran Helen Lokuta, diplomaadid Sulev Roostar ja Aivar Tsarski, teadlased Aadu Must, Ülo Langel, Tõnu Lehtsaar  ja Matti Fischer, näitlejad Andres Dvinjaninov, Mart Kampus ja Mirtel Pohla, kunstnikud Vano Allsalu, Alo Aarsalu ja Agu Pilt, sportlased Taivo Mägi, Valmo Kriisa, Jaanus ja Toomas Liivak, Tanel Tein. Kooli ajalukku on kirjutanud väga mitmeid lehekülgi kauaaegsed kooli direktorid Elmar Einasto (direktor 1925-1957), Heino Klaassen (1958-1976) ja Undel Kokk (1977-2015), legendaarsed kehalise kasvatuse õpetajad Hans ja Irene Pukk ning Laine Voltri, ajalooõpetajad Hillar Palamets, Elvi Liim, Aino Juhkam ja paljud teised.

Tunnustused:
Eesti aasta õpetaja - muusikaõpetaja ning koorijuht Uno Uiga (1995), Eesti Kooriühingu aasta muusikaõpetaja-dirigent Ave-Maria Sild (207), Eesti Aasta Tegu Hariduses finalist Annelii Traks (2014), Eesti Kooriühingu aasta muusikaõpetaja-dirigent Vilve Maide (2016), Eesti Kooriühingu aasta koostööpreemia Tiia Puhvel (2021), "Eestimaa õpib ja tänab" huvikooli õpetaja Sander Tamm (2022),  Eesti Kooriühingu aasta muusikaõpetaja-dirigent  Annelii Traks (2022).
Tartu aasta õpetaja muusikaõpetaja - koorijuht Lennart Jõela (1997), keemiaõpetaja pedagoogikamagister Anneli Lukason (1998), ajalooõpetaja Maaja Nagel (1999), direktori asetäitja õppealal pedagoogikamagister Boris Goldman (2002), bioloogiaõpetaja Külli Praakli (2005), eesti keele ja kirjanduse ning meediaõpetaja Külliki Kask (2009), inglise keele õpetaja Juta Hennoste (2010), soololauluõpetaja Tiia Puhvel (2012), klassiõpetaja Killu Teras (2017), klassiõpetaja  Anne Mägi (2019), klassiõpetaja Jane Kukk (2020), aineõpetaja Agnes Allabert (2020), klassiõpetaja Merike Heeringson (2021), klassijuhataja Ulve Pedastik (2022), klassiõpetaja Heli Pundonen (2023), huvialaõpetaja Vilve Maide (2023).
Tartu aasta koolijuht Undel Kokk (2015), Tartu aasta õpetaja elutöö preemia huvihariduse kategoorias Undel Kokk (2018), Tartu aasta õpetaja elutöö preemia kandidaat Tiia Puhvel (2023).
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt