TARTU KARLOVA KOOL
EST

Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2017/2018 õa

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.


Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
  • vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt