TARTU KARLOVA KOOL
EST

Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.-15. juuni 2022. a;
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

2021/2022. õppeaasta tasemetööd

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.-17. september 2021. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.-29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.-7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.-17. september 2021. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.-5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.-13. oktoober 2021. a;
6) saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.-13. oktoober 2021. a.

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt