TARTU KARLOVA KOOL
EST

Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2023/2024. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.14. juuni 2024

2023/2024. õppeaasta tasemetööd
 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 12.13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.
22. september 2023
3) loodusõpetus (kirjalik) – 25.
27. september 2023

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 
1) matemaatika (kirjalik) – 17.20. oktoober 2023
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.20. september 2023
3) loodusõpetus (kirjalik) – 27.29. september 2023

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023
 A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober–3. november; 6. november 2023
 A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024
 A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024

 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt