TARTU KARLOVA KOOL
EST

Pikapäevarühm

2021/2022. õppeaastal alustavad pikapäevarühmad tegevust esmaspäeval, 6. septembril.


TKK PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

  • Pikapäevatund on mõeldud TKK 1. klasside õpilastele.

  • Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu või arvatakse sealt välja lapsevanema poolt ARNO keskkonnas esitatud taotluse alusel.

  • Pikapäevatund toimub esmaspäevast kuni neljapäevani kell 13.00-13.45.

  • Pikapäevatund pakub õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel. Pikapäevatunni üheks osaks on ka õppimise toetamine (tundides õpitu ülevaatamine).

  • Pikapäevatunni planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning pikapäevarühmas käivate õpilaste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest.

  • Pikapäevarühma õpetaja täidab pikapäevarühma päevikut Stuudiumi keskkonnas.

  • Kui õpilasel on vaja pikapäevarühmast lahkuda muul ajal, kui on näidatud päevakavas (nt seoses huviringidega, arstile minekuga, kodustel põhjustel vmt), siis tuleb lapsevanemal teavitada sellest pikapäevarühma õpetajat (suuliselt, teatisena Stuudiumis või õpilase päevikus).
     

Pikapäevarühm I  (1.a klass)                                                                                    
Teisipäev ja neljapäev kell 13.00-13.45 ruumis 103
Õpetaja: Jane Kukk
 

Pikapäevarühm II (1.b klass)
E-N kell 13.00-13.45 ruumis 210
Õpetaja Anne Mägi


Pikapäevarühm III (1.c klass) 
E, K, N kell 13.00-13.45 ruumis 110, T kell 13.00-13.45 ruumis 103 ja 210 
Õpetaja Pille Kattel (teisipäeviti õpetajad Jane Kukk ja Anne Mägi)                                                                                              

 

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt