TARTU KARLOVA KOOL
EST

Pikapäevarühm

TKK PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

  • Pikapäevatund on mõeldud TKK 1. klasside õpilastele.

  • Pikapäevarühma võetakse õpilane vastu või arvatakse sealt välja lapsevanema poolt ARNO keskkonnas esitatud taotluse alusel.

  • Pikapäevatund toimub esmaspäevast kuni neljapäevani kell 13.00-13.40.

  • Pikapäevatund pakub õpilastele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel. Pikapäevatunni üheks osaks on ka õppimise toetamine (vajadusel tundides õpitu ülevaatamine).

  • Pikapäevatunni planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest ning pikapäevarühmas käivate õpilaste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest.

  • Pikapäevarühma õpetaja täidab pikapäevarühma päevikut Stuudiumi keskkonnas.

  • Kui õpilasel on vaja pikapäevarühmast lahkuda muul ajal, kui on näidatud päevakavas (nt seoses huviringidega, arstile minekuga, kodustel põhjustel vmt), siis tuleb lapsevanemal teavitada sellest pikapäevarühma õpetajat (suuliselt, teatisena Stuudiumis või õpilase päevikus).
     

Pikapäevarühm I 

1.a klass E ja K ruumis 212 (õpetaja Heli Pundonen)

 

Pikapäevarühm II 

1.b klass E, T, N ruumis 211 (õpetaja Elis Tõnisson) ja K ruumis 209 (õpetaja Maarika Ruuse)

1.c klass E, T, K ruumis 209 (õpetaja Maarika Ruuse) ja N ruumis 211 (õpetaja Elis Tõnisson)                                                                           

 

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt