TARTU KARLOVA KOOL
EST

Psühholoogiline nõustamine

Koolipsühholoog:
Sandra Tael, sandra.tael@karlova.tartu.ee 
Salme maja, B055

Koolipsühholoogi peamised töövaldkonnad:

1. õpilaste individuaalne ja grupiviisiline nõustamine:
  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste arendamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;
2. lapsevanemate ja õpetajate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes;
3. karjäärinõustamine ja temaatiliste ürituste korraldamine;
4. testide ja küsitluste läbiviimine;
5. osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt