TARTU KARLOVA KOOL
EST

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog: Sigrid Siimann

Vastuvõtuajad: 

E - N 8.00 - 14.00
Kokkuleppel võimalikud ka teised ajad

Ruum 306
Tel. 7361664
Email: sotsped@karlova.tartu.ee 
 
Peamised sotsiaalpedagoogi töövaldkonnad:
 
1. õpilaste õpi-, käitumis- ja kohanemisraskused. Sõltuvusprobleemid, sotsiaalne tõrjutus ja hooletusse jätmine.
2. kiusamise ja vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine.
Vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde ning teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega.
3. sotsiaalsete oskuste õpetamine.
4. koostöö lapsevanemate, psühholoogi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt