TARTU KARLOVA KOOL
EST

Täitmata ametikohad

Tartu Karlova Kool
ootab oma meeskonda
  • inglise keele õpetajat (1,0 ametikohta),
  • abiõpetajat (1,0 ametikohta).
Tööle asumine jaanuaris 2023.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume esitada 
16. detsembriks 2022 e-postile kool@karlova.tartu.ee.
Täiendav info telefonil 736 1667.
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt