TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vanematekogu

Vanematekogu on Karlova kooli lapsevanematest moodustunud vabatahtlik ühendus, mis aitab kaasa Karlova kooli kui kogukonnakooli kujunemisele ja hoidmisele, klassikogukondade tugevdamisele, laste koolirõõmu säilitamisele ja kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostööle mitmekesistes koolielu puudutavates küsimustes.

Vanematekogu teeb tihedat koostööd kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesindusega.
Karlova kooli vanematekogu loodi 27. oktoobril 2015. aastal.

Esimesel tegevusaastal keskendus vanematekogu töö koolirõõmule ja koolikiusamise ennetamisele, puhkenurkade uuendamisele ja liikumisvõimaluste loomisele vahetunnis, paremale infovahetusele kooli ja kogukonna vahel, keeleõppe võimaluste laiendamisele, õpitegevust mitmekesistavate nippide toomisele Karlovasse ning toitlustuskorralduses kaasa rääkimisele. Kokkuvõtte aasta tegemistest leiab siit.

Sel õppeaastal jätkame mitme teemaga ja lisandunud on uusi: tegeleme mh koolirõõmu, õpilaste ja õpetajate tunnustamise, aktiivse vahetunni, vanemate süsteemsema kaasalöömise korraldamise, parema infovahetuse ja õppetegevuse mitmekesistamise teemadega. Lisaks töörühmade kokkusaamistele koguneme kõik koos iga kahe kuu tagant.

Vanematekogu viimane kohtumine toimus 1.veebruaril. 
Järgmine koosolek toimub 20. aprillil.

Et vanemaid kooliellu veidi enam kaasata kogus Karlova kooli vanematekogu 2017. a jaanuaris – veebruaris andmeid vanemate vabatahtliku andmebaasi jaoks. Küsiti teemade ja tegevuste kohta, millega vanemad saaksid kooliellu panustada. Eesmärk oli üles leida oskused ja kogemused, millega iga vanem saaks väikeses mahus muuta meie kõigi laste õpikogemust huvitavamaks ja reaalse eluga seotumaks ning meie õpetajate tööd veidi lihtsamaks.

Vanemate andmebaasi saavad kasutada kõik kooli töötajad, õpilased ja vanemad, kes soovivad mõnda kooliga seotud ettevõtmist korraldada. Andmebaasi sisuosa on kõigil klassijuhatajatel ja vanematekogu liikmetel, vastaja numbri taga olevate vanemate nimede ja kontaktandmete saamiseks tuleb pöörduda kas vanematekogu esindaja – Aune Valgu (aune.valk@hm.ee, 5267930) või kooli direktori Heidi Kiuru (heidi.kiuru@karlova.tartu.ee, 7361 666) poole.

Kokkuvõte vanemate andmebaasi küsitlusest: siin 

Ettepanekute või murede korral saab võtta ühendust kas kõrval toodud kontaktisikutega või oma klassi esindajaga vanematekogus.

Ootame ka uusi liikmeid! Koos jõuame rohkem!


Koosolekute protokollid: 2015/2016,    2016/2017


Sügisesed flaierid vanematele: 2015,     2016


Vanematekogu tegemised

Galerii


Vanematekogu liikmed (2016/2017 õppeaastal)

PILT
NIMI
KLASS
TÖÖRÜHM
 
Kairi Meister
1.a
Aktiivne vahetund
 
Õilme Saks
1.a
Lastevanemate seminarisari
 
Signe Granström
1.a
Vanemate vabatahtlik andmebaas
 
Sigrid Jaasi
1.a
 
Katrin Mandra
1.b
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
Maarja Valk
1.d
Õppetöö mitmekesistamine
 
Kaidi Kübar
1b
Õppetöö mitmekesistamine
 
Sigrit Mahla
1b, 5a, 7a
Infovahetus
 
Kati Härmits
1c
Koolirõõm
 
Urmo Kiviselg
1c
Õppetegevuse mitmekesistamine, lastevanemate seminarisari
 
Helena Rööpman
1d
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
Anna Golovtsenko
2.a
 
Aivar Roosalu
2.a
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
Aavo Hussar
3.a
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
Age Poom
3.a
Üldine koordineerimine
 
Evelin Rätsep
3.a
Koolirõõm
 
Aune Valk
3.a
Vanemate vabatahtlik andmebaas
 
Ellen Hõim
3.c
Õppetöö mitmekesistamine
 
Juri Barabin
3.d
 
Liina Petersell
3.d
Koolirõõm
 
Tiit Lepp
4.a, 7.c
Infovahetus
 
Karin Murumets
4.b
Koolirõõm
 
Elina Knäzeva
4.b, 9.b
Koolirõõm
 
Katrin Kivisaar
4.c
 
Aire Saarm
4.c, 6.b
Koolirõõm
 
Virge Prank-Vijard
5.a, 7.a
Õppetöö mitmekesistamine
 
Heelika Strelkova
5.a, 7.a
Õppetöö mitmekesistamine
 
Ülle Viltrop
5.a, 7.a
 
Helen Kask
5.b
 
Lii Laanoja
5.b
 
Marju Vahter
5.b
 
Helen Rihma
5.c
 
Maili Pilt
6.a
Infovahetus, koolirõõm
 
Triin Kask
6.b
Õppetöö mitmekesistamine
 
Ly Kubenko
6.b
Koolirõõm, infovahetus
 
Reelika Metsa
6.c
 
Agur Tehver
6.c
 
Annika Vask
7.b
Õppetöö mitmekesistamine
 
Vanda Rand
7.c
 
Kaja Ristmäe
8.a
Õppetöö mitmekesistamine
 
Signe Viggor
8.a
 
Janika Bachmann
8.b
 
Külli Jaako
8.c
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
Annika Vaarmann
8.c
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
 


Age Poom  +372 505 9810
agepoom[at]gmail.com
Sigrit Mahla  +372 526 6105
Sigrit.Mahla[at]gmail.com
Aune Valk  +372 526 7930
aune.valk[at]gmail.com
Evelin Rätsep +372 580 47543
evelin[at]ettevotluskyla.ee
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt