TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vanematekogu

Vanematekogu on Karlova kooli lapsevanematest moodustunud vabatahtlik ühendus, mis aitab kaasa Karlova kooli kui kogukonnakooli kujunemisele ja hoidmisele, klassikogukondade tugevdamisele, laste koolirõõmu säilitamisele ja kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostööle mitmekesistes koolielu puudutavates küsimustes.

Vanematekogu teeb tihedat koostööd kooli juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesindusega.
Karlova kooli vanematekogu loodi 27. oktoobril 2015. aastal.

Kahel tegevusaastal on kooli ja lapsevanemate koostöös leidnud aset paljud koolielu mitmekesistavad ning koolirõõmu toovad algatused ja tegemised: on tegeletud koolirõõmu ja koolikiusamise ennetamisega, puhkenurkade uuendamise ja liikumisvõimaluste loomisega vahetunnis, paremale infovahetusele kooli ja kogukonna vahel, keeleõppe võimaluste laiendamisele, õpitegevust mitmekesistamisele, toitlustuskorralduses kaasa rääkimisele, suurematest ettevõtmistest võib välja tuua kaasalöömise pool aastat kestnud projekti „Õpipoisist ettevõtjaks“ ja projekti kokkuvõtva jõululaada korraldamise, arvamusfestivali, talgud kooli õuel koostöös hoolekoguga, tervisenädala ja vanematekogu seminarisarja.


Sel õppeaastal jätkame suuresti juba algatatuga: tegeleme mh koolirõõmu, õpilaste ja õpetajate tunnustamise, aktiivse vahetunni, vanemate süsteemsema kaasalöömise korraldamise, parema infovahetuse ja õppetegevuse mitmekesistamise teemadega, algavad kiusamisvastase programmi „KiVa“ ja liikuma kutsuva kooli programmi „VUNK“ tegevused. Loodame sel aastal senisest rohkem panustada klassisisesele koostööle ja kogukonnatunde tugevdamisele. Lisaks töörühmade kokkusaamistele koguneme kõik koos iga kahe kuu tagant.

Vanematekogu viimane kohtumine toimus 24. augustil. 
Järgmine koosolek toimub 4. oktoobril.

Et vanemaid kooliellu veidi enam kaasata, kogus Karlova kooli vanematekogu 2017. a jaanuaris – veebruaris andmeid vanemate vabatahtliku andmebaasi jaoks. Küsiti teemade ja tegevuste kohta, millega vanemad saaksid kooliellu panustada. Eesmärk oli üles leida oskused ja kogemused, millega iga vanem saaks väikeses mahus muuta meie kõigi laste õpikogemust huvitavamaks ja reaalse eluga seotumaks ning meie õpetajate tööd veidi lihtsamaks.

Vanemate andmebaasi saavad kasutada kõik kooli töötajad, õpilased ja vanemad, kes soovivad mõnda kooliga seotud ettevõtmist korraldada. Andmebaasi sisuosa on kõigil klassijuhatajatel ja vanematekogu liikmetel, vastaja numbri taga olevate vanemate nimede ja kontaktandmete saamiseks tuleb pöörduda kas vanematekogu esindaja – Aune Valgu (aune.valk@hm.ee, 5267930) või kooli direktori Heidi Kiuru (heidi.kiuru@karlova.tartu.ee, 7361 666) poole.

Kokkuvõte vanemate andmebaasi küsitlusest leiab siit.

Sel aastal alustas Karlova kooli vanematekogu alustas kolmandat tegevusaastat. Vanematekoguga liitus kuus uut liiget, kokku on praeguse seisuga nimekirjas umbes 40 liiget. Esindatud on praeguse seisuga peaaegu kõik klassid: eesmärk on kas panustada koolielu edendamisse või ka hoida klassisisest suhtlust. Plaanis on jätkata paljude juba eelmisel aastal käima läinud töörühmadega, kuid kooli vajadustest lähtuvalt ka uute teemadega.
Jätkub lastevanemate seminarisari, kaalumist tasub idee ühendada jõud teiste sarnast sarja korraldavate koolidega. Ühtlasi tegutseb edasi õpetajate tunnustamise töörühm, et eelmisel aastal välja töötatud ideid saaks rakendama hakata. Ühtlasi on kavas lastevanemate andmebaasi ja otsida edasi võimalusi suhtluseks sõpruskoolidega, kas siis keelekümbluse või õpilasvahetuse eesmärgil. Uute tegevustena on vanematekogul plaanis teha koostööd kooliga lastevanematele mõeldud käsiraamatu koostamisel, aidata leida lisatoetust KiVa projektile, arutada läbi koolisümboolika ja -vormi võimalused ja vajadused ja aidata koolil korraldada nii karjääri- kui ka projektinädalat.

Ettepanekute või murede korral saab võtta ühendust kas oma klassi kontaktisikuga või klassi esindajaga vanematekogus (vt liikmete nimekirja).
Järgmine koosolek on 29. novembril kell 18.00.

Ootame ka uusi liikmeid! Koos jõuame rohkem!
 


 


 
Kontaktid
 
Maarja Valk +372 5330 6116
maarja.valk@gmail.com
Aune Valk  +372 526 7930
aune.valk@gmail.com
Evelin Rätsep +372 580 47543
evelin@ettevotluskyla.ee


Koosolekute protokollid: 2015/2016,    2016/2017,  2017/2018


Sügisesed flaierid vanematele: 2015,     2016,    2017


Aasta kokkuvõtted: 2016/2017 õa kokkuvõte,  2017/2018


Vanematekogu tegemised

Galerii


Vanematekogu liikmed (2016/2017 õppeaastal)

PILT
NIMI
KLASS
TÖÖRÜHM
 
Evelin Rätsep
1.a; 4.a
Koolirõõm
 
Signe Viggor
1.a; 9.a
 
Janika Bachmann
1.a; 9.b
 
Haldi Põder
1.b
 
Urmo Kiviselg
1.b; 2.c
Õppetegevuse mitmekesistamine, lastevanemate seminarisari
 
Age Poom
1.b; 4.a
Üldine koordineerimine
 
Merike Jõesaar
1.c
 
Arvo Lehemets
1.c
 
Airi Lehemets
1.c
 
Triinu Pungits
1.c
 
Kairi Meister
2.a
lastevanemate seminarisari
 
Õilme Saks
2.a
Lastevanemate seminarisari
 
Signe Granström
2.a
lastevanemate seminarisari
 
Sigrid Jaasi
2.a
 
Kaidi Kübar
2.b
lastevanemate seminarisari
 
Sigrit Mahla
2.b, 6.a, 8.a
lapsevanema käsiraamat
 
Maarja Valk
2.d
koordineerimine
 
Anna Golovtsenko
3.a
õpetajate tunnustamine
 
Aivar Roosalu
3.a

 
 
Helen Rihma
3.c; 6.c
 
Aavo Hussar
4.a
Õpilaste ja õpetajate tunnustussüsteem
 
Aune Valk
4.a
lapsevanemate andmebaas, lapsevanemate seminarisari
 
Ellen Hõim
4.c
tunnustamine
 
Liina Petersell
4.d
klassi kontakt
 
Heelika Strelkova
5.a, 7.a
Sõpruskoolid
 
Ülle Viltrop
5.a, 7.a
 
Tiit Lepp
5.a, 8.c
 
Helen Kask
5.b
Klassi kontakt
 
Aire Saarm
5.c, 7.b
KiVa
 
Virge Prank-Vijard
6.a, 8.a
 
Marju Vahter
6.b
 
Maili Pilt
7.a
Klassi kontakt
 
Triin Kask
7.b
 
Ly Kubenko
7.b
  1. KiVa, Karjäärinädal, Koolisümboolika ja -vorm
 
Agur Tehver
7.c
Klassi kontakt
 
Annika Vask
8.b
Õppetöö mitmekesistamine
 
Vanda Rand
8.c
 
 


Maarja Valk 
maarja.valk[at]gmail.com
Aune Valk  +372 526 7930
aune.valk[at]gmail.com
Evelin Rätsep +372 580 47543
evelin[at]ettevotluskyla.ee
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt