TARTU KARLOVA KOOL
EST

Vanematekogu

Vanematekogu missioon

Vanematekogu on Karlova kooli lapsevanematest moodustunud vabatahtlik ühendus, mis aitab kaasa Karlova kooli kui kogukonnakooli kujunemisele ja hoidmisele, klassikogukondade tugevdamisele, laste koolirõõmu säilitamisele ja kasvatamisele, õppetegevuse mitmekesistamisele ning vanemate ja kooli koostööle mitmekesistes koolielu puudutavates küsimustes.


Vanematekogu eesmärk

Eesmärgiks on kooli ja kodu suurem koostöö ning suhtlus. Vanematekogu teeb tihedat koostööd kooli juhtkonna, klassiõpetajate, hoolekogu ja õpilasesindusega.  Aktiivne suhtlus loob häid mõtteid ja aitab neid ka edukamalt ellu viia. Oleme toeks klassijuhatajatele, suurendades klassi vanemate rolli suhtluses ja ühiste ettevõtmiste algatamisel.

 
Vanematekogu

Vanematekogusse saab tulla iga lapsevanem, kellel aga huvi ja tahtmist koolielu puudutava infoga kursis olla, tegemistes aktiivsemalt kaasa lüüa ning kooli, õpilasi puudutavates küsimustest kaasa rääkida. Väga oodatud on esindajad igast klassist.
 
Vanematekogu kohtumised toimuvad üldjuhul kontaktkohtumistena ja kogunetakse vastavalt vajadusele ja ettepanekutele.


Vanematekogu loomine ja tegemised

Karlova kooli vanematekogu loodi 27. oktoobril 2015. aastal.
Seitsmel tegevusaastal on kooli ja lapsevanemate koostöös leidnud aset paljud koolielu mitmekesistavad ning koolirõõmu toovad algatused ja tegemised: koolirõõmu ja koolikiusamise ennetamine, puhkenurkade uuendamine ja liikumisvõimaluste loomine vahetunnis, parem info vahetamine kooli ja kogukonna vahel, keeleõppe võimaluste laiendamine, õpitegevuste mitmekesistamine, toitlustuskorraldus. Suurematest ettevõtmistest võib veel välja tuua: projekti „Õpipoisist ettevõtjaks“ ja projekti kokkuvõtva jõululaada korraldamine, arvamusfestivali läbiviimine, tervisenädala, talgute korraldamine kooli õuel koostöös hoolekoguga, vanematekogu seminarisarja eestvedamine ja lastevanemate käsiraamatu koostamine.

Ajaloost: a
asta kokkuvõtted: 2016/2017,  2017/2018


Uue hooaja (2023) plaanidest:

Sellel õppeaastal (2022/2023) kogunes vanematekogu 6. veebruaril 2023, et kaasa rääkida Tartu Karlova Kooli uute arengusihtide seadmises ja mõtiskleda vanematekogu töökorralduse ning järgmise perioodi tegevuste üle.

Aruteludest tekkivaid mõtteid saad lugeda siit.

Vanematekogusse on oodatud esindajad igast klassist. Ootame uusi liikmeid! Koos jõuame rohkem!


Kui tahad koolielu tegemistega rohkem kursis olla ja tahaksid panustada, siis ANNA ENDAST MÄRKU meie kontaktisikute kaudu. Jagame täpsemat infot vanematekogu töökorralduse kohta.
 Kontaktid
Sigrit Mahla +372 526 6105
sigrit.mahla@gmail.com 

Maarja Valk +372 5330 6116
maarja.valk@gmail.com

Õilme Saks +372 5556 9278  
oilmesaks@gmail.com 

 

Koosolekute protokollid: 2015/2016, 2016/2017, 2017/20182018/2019, 2023

 

Galerii


Maarja Valk +372 5330 6116
maarja.valk@gmail.com

Sigrit Mahla +372 526 6105
sigrit.mahla@gmail.com

Õilme Saks +372 5556 9278
oilmesaks@gmail.com
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt