TARTU KARLOVA KOOL
EST

Instrumendiõpetus

Koorikooli õpilastel on 2.- 6. klassini võimalik õppida tasuta klaverit (õp. Merike Muttik, Heidi Ots, Olga Kapustina, Kai Klein), viiulit (õp. Anne Lukk), plokkflööti (õp. Teele Vihmann), akordionit (õp. Lehti Anja).
Tunni pikkus on 1/2 akadeemilist tundi nädalas ning tunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal.
Plokkflöödi õpilased (poisid) jätkavad 5. klassist vaskpuhkpilli (õp. Jaan Tilgar) või puupuhkpilli (õp. Margus Kasemaa) ning mängivad puhkpilliorkestris ja puhkpilliansamblites.

Alates 7. klassist on võimalik jätkata tasulist instrumendi õppimist. 

Instrumendiõpetuse kuutasu on kehtestatud Tartu Linnavalitsuse poolt:
1/2 akadeemilist tundi nädalas - 30 € kuus
1 akadeemiline tund nädalas - 60  € kuus

Tasulist instrumendiõpetust on võimalik õppida ka üldklasside õpilastel kõikides vanuseastmetes vabas vormis esitatud taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada 1. septembriks koorikooli juhatajale.

 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt