TARTU KARLOVA KOOL
EST

Koorikoolist

Tartu Karlova Kooli Koorikooli missiooniks on siduda üld- ja huviharidus ühtseks lapsesõbralikuks haridussüsteemiks. Põhikooli ja huvikooli sidusus võimaldab õpilase koormust optimaalselt kavandada ning õppetööd efektiivsemalt korraldada. Koorikool toetab tema terviklikku arengut ning annab võimaluse arendada laste ja noorte loomevõimeid. Koorilauljad, kes on ettevalmistatud orienteeruma noodipildis, erinevates muusikastiilides ning laulma täpse intonatsiooni ja arendatud vokaaltehnikaga, osalevad kontserttegevuses, klassikaliste suurvormide ettekande projektides professionaalsete orkestrite ning kooridega, rahvusvahelistel koorikonkurssidel.
Tartu Karlova Koolis on muusikat süvendatult õpetatud 1967. aastast, mil alustas tööd muusikaklass. 
Koorikallakuga muusikaklass avati 1980. aastal, mis 2013. aasta sügisel reorganiseeriti Tartu Karlova Gümnaasiumi koorikooliks.
2014. aastast kannab kool nimetust Tartu Karlova Kooli Koorikool.
Õpilased laulavad vastava vanuseastme kooris, õpivad hääleseadet, solfedzot, muusikalugu.
Vastavalt vanusele laulavad lapsed 1. kl. kooris, poiste mudilaskooris (2.-3.kl.), tütarlaste mudilaskooris (2.-4.kl.).  
Lastekooris 
(5.-8.kl.), neidudekooris Kurekell (9.-12.kl ja Tartu Poistekooris (4.-12.kl.) on võimalik osaleda juba kõikidel Tartu linna põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastel.

Koorilaulja võib lisaks õppida soololaulu, laulda  või mängida ansamblites ja puhkpilliorkestris.
L
isaainena vokaalhariduse toetamiseks, õpitakse 2.- 6.klassini tasuta instrumenti (klaver, viiul, plokkflööt, akordion, puupuhkpill või vaskpuhkpill).  Alates 7. klassist on võimalik jätkata õpinguid tasu eest. Ka õpilastel, kes ei laula koorides, on võimalik õppida instrumenti tasu eest. Instrumendiõpetuse kuutasu on:
1/2 tundi nädalas - 40 € kuus
1 tund nädalas - 80 € kuus
Puhkpilliorkestri õpilastel instrumendi õpetus 9. klassi lõpuni tasuta.
Tasulise soololaulu või instrmendi õppe soovi korral tuleb esitada kirjalik avaldus koorikooli juhatajale.

Kui õpilane õpib juba mõnes muusikakoolis, ei pea instrumenti enam Karlova koolis õppima. Muusikakooli õpilastel on võimalik solfedžost ja muusikaloost saada vabastus lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud ka muusikakoolis õppimise tõend õppeaasta alguses  ja muusikakooli tunnistuse koopia õppeaasta lõpus.
 
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt