TARTU KARLOVA KOOL
EST

Soololaul

Õpitakse valikainena, kui õpilane laulab poiste või tütarlaste mudilaskooris, lastekooris, neidudekooris Kurekell või Tartu Poistekooris. Kui õpilane ei laula nendes koorides, kuid soovib soololaulu õppida, saab seda teha tasu eest 48,86 € kuus kirjaliku avalduse alusel koorikooli juhatajale. Tunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal.
Õpetajaks Tiia Puhvel, kontsertmeistriks Marika Lang.
Soololauljad esinevad kooli aktustel, Tartu linna avalikel üritustel, Tartu Linna Haridusosakonna ja ka Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud aineolümpiaadide võitjate autasustamistel.

Soololaulu õpilased on osa võtnud Raimond Valgre nimelisest laulukonkursist, Rudolf Jõksi vokaalsolistide konkursist, Põhjamaade vokaalsolistide konkursist. Igal aastal käiakse rahvusvahelisel laste ja noorte akadeemilise laulu konkursil Kohtla-Järvel, kus meie kooli õpilastel läheb reeglina hästi.  

Paljud solistid laulavad ka ansamblites ning on osalenud Vanemuise teatri muusikaetendustes "Evita", "Mary Poppins", "Helisev muusika", "Cabaret", "Werther".
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt