TARTU KARLOVA KOOL
EST

Kiidame ja täname


Kiidame ja täname 2016/2017 arhiiv

 
  • Mai

Kiidame 6.a klassi õpilast Mia Luhamäed, kes saavutas karikatuurivõistusel "Mida naerad koolijüts" II koha.
Täname juhendaja Siiri Tähnast.

Kiidame õpilasi Mari Kiiverit, Liisa Tafenaud ja Mirell Helemäed väga tubli osalemise eest tartu linnaralli "Saksa kevad" 5.-7. klassidele.
Täname juhendaja Marianne Metsarit. 

Kiidame õpilasi  Maribel Haavistet, Jeret Kure-Pohhomovit, Rando Soodlat ja Karel Kaske väga tubli esinemise eest ajalooviktoriinil. Täname juhendaja Maaja Nagelit.

Kiidame õpilasi Emily Mäesepa, Anette Nurjat, Marie Irene Kanariku, Eleanor Hussair, Marii Elis Jürisood, Sonja Lemberit, Berta Mitti, Romi Electra Tamme, Rebeka Treierit ja Melanie Selterit väga tubli esinemise eest Tartu linna rahvastepalli võistlustel.
Täname juhendaja Ann Roosti

Kiidame 5.c klassi õpilasi Karel Kaske ja Franz Steven Saarmi, kes saavutasid otsimismängus "Peidus raamatukogu" I koha.
Täname juhendaja Külliki Kaske

Kiidame 5.c klassi õpilasi Kristiina Jõksi, Mirtel Vanarit Merleen Mustingut, Karoliina Jõksi,  Kädi-Lii Lainet ja Carola Erikut väga tubli esinemise eest otsimismängus "Peidus raamatukogu". Täname juhendaja Külliki Kaske

Kiidame 6.b klassi õpilast Esme Püssi  Tartu linna 6.kl vene keel võõrkeelena etluskonkursil väga tubli esinemise eest.
Täname juhendaja Kadi Ilvest.

Kiidame 6.a klassi õpilast Kärri Ristnat ja 6.c klassi õpilast Aleksandra Petrovat Tartu linna 6.kl vene keel võõrkeelena etluskonkursil väga tubli esinemise eest. Täname juhendaja Galina Brehhovat.

Kiidame õpilasi Emil Eensaart, Mihkel Mahlat ja Henri Kersnat, kes saavutasid  Tartu linna koolide meistrivõistlustel orienteerumises I kohad. 

 
  • Aprill
Kiidame 7.a klassi õpilast  Joanna-Maria Suurmetsa, kes saavutas  XIII Rahvusvahelisel laste ja noorte  akadeemilise vokaali konkursil II koha. täname juhendajaid Tiia Puhvelit ja Marika Langi.

Kiidame 6.a klassi õpilast  Hubert Uku Pranki, kes saavutas  XIII Rahvusvahelisel laste ja noorte  akadeemilise vokaali konkursil I koha. täname juhendajaid Tiia Puhvelit ja Marika Langi.

Kiidame 4.b klassi õpilast  Lee Holmi, kes saavutas  XIII Rahvusvahelisel laste ja noorte  akadeemilise vokaali konkursil I koha. täname juhendajaid Tiia Puhvelit ja Marika Langi.
 
  • Märts

Kiidame  1.c klassi õpilasi  Ekke Halgmad ja Ants Eerik Jeletskit, kes saavutasid Tartu linna  1. klasside võistlusel "Kahoot" I koha. Täname juhendaja Anne Mägi.
 
  • Veebruar

Kiidame TKK võistkonda  "Karlova Kassid", kuhu kuulusid  Liise Pau, Indrek Kannel, Mia Marta Müürsepp ja Ann Mandra ning kes saavutasid Tartu linna Mõtteraginal I koha. Täname juhendaja Merike Heeringsoni.

Täname 8.a klassi õpilasi  Karl Martin Täkkerit, Tristan Georg Talurit ja Grette-Ly Mäesalu  tubli esinemise eest  Tartu linna 8. klasside inglise keele olümpiaadil. Täname juhendaja Juta Hennostet.

Täname 8.klassi õpilasi  Annabel Philipsit, Hele-Mai Viltropi ja 9.a klassi õpilast Joonatan Ristmäed tubli osalemise eest matemaatika olümpiaadi piirkondlikus voorus. Täname juhendaja Epp Pärna.

Täname  3.a klassi õpilasi Maarja-Liis Nurjat ja Arabella Amelia Leppikut, 3.b klassi õpilasi Kätlin Kallemaad, Laura Rebast ja Loreta Merevood ning 3.c klassi õpilasi Liisa Jette Põdersood ja Hanna Jõgi tubli osalemise eest Tartu linna  3-ndate klasside rahvastepalli võistlusel. Täname juhendajaid Heiki Sorget ja Raido Rebast.

Täname 3.a klassi õpilasi Arabella Amalie Leppikut ja Villem Kanni, 3.b klassi õpilasi Hendrik Soomet ja Hendrik Nukat ning 3.c klassi õpilast Tom Tristan Rooni väga tubli esinemise eest Tartu linna 3-ndate klasside käsipallivõistlusel. Täname juhendajaid Heiki Sorget ja Raido Rebast.
 
  • Jaanuar

Kiidame TKK õpilasi väga eduka esinemise eest VI saksakeelse scrabbelivõistluse Lõuna-Eesti piirkonnavoorus, kus  Mirell Helemäe saavutas I koha, Saskia Kolberg II koha, Mari Kiiver III koha ning Reio Puistaja 4.koha.

Kiidame 9.b klassi õpilast Helo Laatspera , kes Tartu linna vene keel võõrkeelena etluskonkurssil saavutas III koha. Täname juhendaja Galina Brehhovat.
Täname 9.a klassi õpilasi Arleen Rillot ja Christofer Kaldat tubli osalemise eest Tartu linna vene keel võõrkeelena etluskonkurssil. Täname juhendaja Galina Brehhovat.

Kiidame 9.a klassi õpilast  Arleen Rillot, kes vabariikliku etluskonkursi Tartu eelvoorus saavutas I koha. Täname juhendaja Katrin Raidmad.
Täname tubli osalemise eest vabariikliku etluskonkursi Tartu eelvoorus 5.a klassi õpilast  Jeret Kure-Pohhomovit, Isabel Žordaniat ning 9.b klassi õpilasi  Helo Laatspera ja Nora Tuisku. Täname juhendaid Katrin Raidmad, Eve Roomeret ja Külliki Kaske.

Kiidame  3.a klassi õpilasi Maarja-Liis Nurjat, Hanna Hänilast ja Arabella Amelia Leppikut, 3.b klassi õpilasi Kätlin Kallemaad ja Loreta Merevood ning 3.c klassi õpilasi Liisbet Sorget ja Liisa Jette Põdersood, kes saavutasid  3ndate klasside Tartu linna pallidelahingus III koha. Täname juhendajaid Heiki Sorget ja Raido Rebast.

Täname  3.a  klassi õpilasi Villem Kanni ja Tormis Kaldmad, 3.b  klassi õpilasi Hendrik Soomet ja Mario Kollomit ning 3.c klassi õpilasi Tom Tristan Rooni ja Gregory Kaljuraagi tubli esinemise eest 3ndate klasside Tartu linna pallidelahingus. Täname juhendajaid Heiki Sorget ja Raido Rebast.

Täname 3.c klassi õpilasi Tom Tristan Rooni ja Riko Ojamaad, 3.b klassi õpilasi Hendrik Soomet, Henrik Nukat ja Mario Kollomit ning 3.a klassi õpilasi Villem Kanni, Karmo Gustav Kikkast ja Toomas Hendrik Sütti tubli osalemise eest Tartu linna koolidevahelisel rahvastepallivõistlusel. Täname juhendajaid Heiki Sorget ja Raido Rebast.

Täname 8. klassi õpilast  Oskar Paud, 9.b klassi õpilast Remi Raugmed ning  9. klassi õpilasi Joonatan Ristmäed ja Hendrik Leisi tubli osalemise eest Tartumaa piirkondlikul keemiaolümpiaadil. Täname juhendaja Malle Tiidebergi.

Kiidame  9. klassi õpilast  Saskia Kolbergi,kes saavutas kunstiolümpiaadi piirkondlikus voorus III koha. Täname 7.c klassi õpilast Kaia Laatspera tubli osalemise eest kunstiolümpiaadi piirkondlikus voorus. Täname juhtndaja Siiri Tähnast.

Täname 7.b klassi õpilast  Liisa Tafenaud ning 9.b klassi õpilasi Helo Laatspera ning Nora Tuisku tubli esinemise eest emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus. Täname juhendaja Külliki Kaske.

Täname 7.a klassi õpilasi Mariliin Nagelit ja Emma Vahelaant, 8.b klassi õpilast Oskar Paud ning 9. a klassi õpilasi Arleen Rillot ja Kristin Serglovi tubli esinemise eest emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus. Täname juhendaja Katrin Raidmaad.

Täname TKK õpilasi  Elo Mai Leppa, Mia Kaasikut ja Brendt Malevat tubli osalemise eest  5. klasside inglise keele olümpiaadil. Täname juhendaja Ave Seimi.

 
  • Detsember

Kiidame 8.a klassi õpilast  Liisa-Lotta Jürgensoni,  kes saavutas üleriigilisel konkursil „Minu Eesti 100 aasta pärast“ Tartu linnas   I koha. Täname juhendaja Eve Roomeret.

Kiidame 1.a klassi õpilast  Henri Palmi, kes saavutas joonistusvõistlusel "Minu mets"  tunnustuse väljapaistva töö eest. Täname juhendaja Jane Kukke.

Kiidame 9.b klassi õpilast  Saskia Kolbergi, kelle töö joonistusvõistlusel "Minu kodukoha 100 kunsti teost Eestile" valiti välja  vabariiklikule näitusele. Täname juhendaja Siiri Tähnast.
 
  • November

Kiidame 9.b klassi õpilasi  Mihkel Palootsa, Nora Tuisku, Helo Laatsperat, Saskia Kolbergi ja Remi Raugmet, kes saavutasid intellektuaalses mängus "Õpilane - noor uurija" võistkondlikult I, VI, VIII, X ja XI koha. Täname juhendaja Krista Pransi.

Täname 5.c klassi õpilasi Carola Erikut, Johanna Jõgi, Karel Kaske ja Franz Steven Saarmi tubli osalemise eest  sõnasõja võistlusel.  Täname juhendaja Külliki Kaske. 

Kiidame 8.a klassi õpilast  Hele-Mai Viltropi, kes kogus rahvusvahelise geograafianädala raames toimunud veebiviktoriinil maksimumpunktid. Täname juhendaja Krista Pransi.

Kiidame  6.a klassi õpilasi  Rasmus Ellamiku ja  Oskar Marty Hamerit, 8.c klassi õpilast  Liis Naabrit ning 9.b klassi õpilast Andrea Oravat, kes osutusid parimateks Tartu linna ja maakonna kunstikonkursil  "Mina olen siin 10 000+". Täname juhendaja Siiri Tähnast.

Täname 4.d klassi õpilasi Alex Adu Hamerit ja Sander Marjakit, 5.c klassi õpilast Carola Erikut, 6.a klassi õpilast Tristan Mäeotsa, 7.b klassi õpilast Mirell Helemäed  ja 9.b klassi õpilast Mihkel Palootsa eduka esinemise eest  Tartu koolinoorte VI Scrabble meistrivõistlusel. Täname juhendaja Külliki Kaske. 

Kiidame 3.c klassi õpilast Hanna Jõgi,  5.c klassi õpilast   Franz Steven Saarmi, 7.b klassi õpilast Mari Kiiverit ja 9.b klassi õpilast Helo Laatspera väga eduka esinemise eest  Tartu koolinoorte VI Scrabble meistrivõistlusel. Täname juhendaja Külliki Kaske. 

Täname 4.-5. klasside õpilasi tubli esinemise eest koolidevahelisel rahvastepalli võistlusel. Täname juhendajaid Ann Roosti, Raido Rebast ja Heiki Sorget.

Täname 8.-9. klasside koondvõistkonda tubli esinemise eest koolidevahelisel Ultimate Frisbee võistlusel. Täname  juhendajaid Ann Roosti, Raido Rebast ja Heiki Sorget.
  • Oktoober

Kiidame 3.a klassi õpilast Kirke-Mirell Teekivi, 6.b klassi õpilas Rasmus Kullamaad ja 9.b klassi õpilast Saskia Kolbergi väga eduka esinemise eest kunstikonkurssil "Söödav autoportree".  Täname juhendajaid Heli Pundoneni ja Siiri Tähnast.

Kiidame 9.b klassi õpilast Helo Laatspera väga eduka esinemise ning Liisa-Lotta Jürgensoni eduka esinemise eest omaloominguvõistlusel  "Tartu on ..."  Täname juhendajaid Külliki Kaske ja Eve Roomeret.

Täname 2.c klassi õpilasi tubli esinemise eest lugemispesade kokkutulekul. Täname juhendaja Merle Aluperet.

Täname 2.a, 2.b, 2.c ja 2.d klassi õpilasi tubli esinemise eest Tartu linna "Loodus lummab" veebivoorus. Täname juhendajaid: Kaari Liiva, Merike Heeringson, Merle Alupere, Kadri Velner.

Täname 1.-9. klasside poisse eduka esinemise eest Tartu koolidevahelisel saalihoki võistlusel. Täname  juhendajaid Raido Rebast ja Heiki Sorget.

Kiidame 2.-3. klassi tüdrukuid, kes saavutasid Tartu linna koolidevahelisel saalihoki võistlusel III koha. Täname juhendajaid Raido Rebast ja Heiki Sorget.

Kiidame 1.-9. klasside poisse eduka esinemise eest Tartu koolidevahelisel jalgpalli võistlusel. Täname  juhendajaid Raido Rebast ja Heiki Sorget.

Täname 1.-9. klasside tüdrukuid tubli osalemise eest Tartu koolidevahelisel jalgpalli võistlusel. Täname  juhendajaid Ann Roosti ja Elve Vahimetsa.
 
  • September

Kiidame 1. a klassi õpilast  Robin Matthias Krünvaldi, kes saavutas  Tartu Laulupeomuuseumi joonistusvõistlusel I koha. Täname juhendaja Jane Kukke.

Kiidame 9.b klassi õpilast Helo Laatspera, kes saavutas kooliõpilaste Luuleprõmmil I koha. Täname juhendaja Külliki Kaske. 

Täname 6.-9. klasside õpilasi eduka esinemise eest Tartu linna koolidevahelisel pendelteatejooksul. Täname õpilasi juhendanud õpetajaid: Raido Rebane, Ann Roost, Heiki Sorge, Elve Vahimets.

Kiidame ja täname kõiki talgutel osalejaid ja toetajaid. Talgud said teoks tänu vanematekogu ja hoolekogu eestvedamisele ja toetusele.


 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt