TARTU KARLOVA KOOL
EST

Tervitus algavaks õppeaastaks

Hea koolipere! Suvi on läbi saamas, kuid nukrutsemiseks pole põhjust, sest sügis tuleb külla, kaasas värvipliiatsid ja joonistamise rõõm: võõpab kaseladvad kollaseks, õunapõsed punaseks, kohendab metsa all sammalt ja viimistleb seenemikkude kübaraid, paneb tänavad ning teed kihama lastest, kel sära silmis ja samm reibas.
 
Armsad meie koolipere uued liikmed, 71 särasilmset esimese klassi õpilast! Teie kooliaeg alles algab ja ilmselt on päris uhke tunne, uus ranits seljas, lasteaiast või lasteaia teeotsast mööda marssida ja teada: mina olen nüüd koolilaps. Kui alguses võibki teie hinges olla veidi kartust ja olemises häbelikkust, sest teie ümber on nii palju uusi suuremaid ja väiksemaid koolikaaslasi, kinnitan teile, et see läheb üle, peagi olete meie sõbraliku kooliperega ära harjunud ja tunnete end siin väga hästi, sest meile kõigile on oluline märkamine, aitamine ja hoolimine.
 
Kõige kindlamaks tugisambaks on koolis teie jaoks muidugi teie esimene õpetaja, kellega saate alati oma rõõme ja muresid jagada. Vahel kuulake ära ka õpetaja rõõmud ning mured ja olge talle toeks, sest teist saab nüüd üks meeskond, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel: saada targemaks ja tunda õppimisest rõõmu. Edukat kooliteed teile!
 
Head meie koolis viimast korda kooliteed alustavad õpilased! Viimast korda. Kõlab natuke kurvalt, aga samas ka uhkelt, sest olete meie kooli vanimad, seega igas mõttes ka targimad õpilased: teil on kõige rohkem teadmisi, kogemusi. Kehtib seaduspärasus: mida suurem laps, seda väiksem kott. Aga samas – palju rohkem iseseisvust, vastutust ja kohustusi. Nii et seis on võrdne. Igaühel on vanusest lähtuvalt jõukohane koorem kanda. Ja vastastikune tugi on siinkohal teretulnud: väikeste koolikaaslaste särasilmsus mõjub raskemal koolipäeval nagu optimismisüst ja vanimate õpilaste tugi ning eeskuju on see, millele on väiksel koolijütsil hea toetuda.
 
Head 9. klassi õpilased, kui küsida teilt, kas olete kirjaoskajad, siis vastate kindlasti jah. Kahtlemata oskate te lugeda ja kirjutada, aga 21. sajandi kirjaoskamatud pole mitte need, kes ei oska lugeda või kirjutada, vaid need, kes ei võta õppust ega tee järeldusi. Nii on väitnud Ameerika kirjanik Alvin Toffler. Olen temaga nõus, olen nõus ka sellega, et tarkus ei seisne mitte omandatud teadmiste hulgas, vaid eelkõige nende rakendamisoskuses. Kui te oskate oma tegevust analüüsida, vigadest õppida, järeldusi teha, omandatud teadmisi kinnistamiseks rakendada, on teil kevadel oma edasisi valikuid palju kergem ja kindlam teha. Võtke viimasest aastast viimast!
 
Head õpilased! Usun, et päris suur annus elevust on kõigi teie hinges, ka siis, kui tähistate tarkusepäeva õpilasena juba mitmendat aastat järjest. Aga 1. september tähendab igal aastal õpilase jaoks uut algust ja uus kätkeb teatavasti endas alati parema ootust, uusi võimalusi, eesmärke. Usun, et läksite juba kevadel oma suvepuhkusele mõttega: küll ma järgmisel aastal teen midagi hoopis teisiti, paremini, panen rõhku sellele või tollele, olen hoolivam klassikaaslane – nüüd on see võimalus käes: asuge tegutsema, et olla parem kui varem. Uute eesmärkide seadmine, oma võimete realiseerimine on edasiviiv jõud. Ja kui te ei kannagi koolikotti uhkusega enam esimest aastat ja teil pole selles sümboolse tähendusega tarkuseraamatut aabitsat nagu täna kooliteed alustavatel koolilastel, on seal ikkagi palju uut: uued avastamisrõõmu pakkuvad õpikud, tööraamatud, mida võib samamoodi nimetada tarkadeks sõpradeks. Hinnake seda sõprust, liitke sellele oma õpitahe ning innustus juurde ja saate igati toimiva võrrandi, mis tagab edukuse ja rahulolu kogu õppeaastaks.
 
Kallid õpetajad! Õpetamine on ka õppimine, eriti praegusel innovaatilisel ajastul, nii et õppetööd kõige paremini iseloomustavateks sõnadeks on usaldus, koostöö ja õppimisrõõm. Õpetaja peamiseks rolliks on tekitada õpilases motivatsioon ja tahe. Motivatsiooni tekitamine pole aga lihtne, soovin teile selleks leidlikkust, järjepidevust ja kogu õppeaastaks innustavaid töövõite.
 
Sellel õppeaastal alustavad meie koolis tööd kaks uut õpetajat: 1.a klassi klassijuhataja Meeli Pipar ja inglise keele õpetaja Iris Solnik. Soovime neile rõõmurohket esimest kooliaastat meie koolis!
 
Head lapsevanemad! Tere tulemast kooli, sest kui laps käib koolis, tähendab see, et tegelikult teeb seda kaudselt ka lapsevanem. Nii mõnigi koolitükk saab ka lapsevanemal selgeks, tuleb läbi elada kõik koolirõõmud ja -mured, ühesõnaga olla oma lapsele 100% toeks. Ootame, et jagaksite oma rõõme ja muresid ka kooli juhtkonna ning õpetajatega, et toimiks edasiviiv koostöö.
 
Hea koolipere! Seekordne tarkusepäev oma südasuvise ilmega oli erakordne ja sobis meie kooli õppeaastat suurepäraselt sisse juhatama, sest ka see on eriline: kevadel saab meie kool 145 aasta vanuseks, nii et kogu õppeaasta kulgeb juubelipidustuste vaimus. On ikka uhke tunne küll õppida ja õpetada nii väärika vanusega koolis! Salvestage praegune soojus ja päikesepaiste oma hinges!
 
Head uut õppeaastat meile kõigile!
 
Heidi Kiuru
Karlova kooli direktor
 
 
Foto: Ako Rääbis
 
Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt