TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Kooli ümbruses piiratakse kahel nädalal autoliiklust

Tartu linn koos Karlova kooli ja Liikuma kutsuva kooli võrgustikuga korraldab 11. aprillist kuni 22. aprillini turvalise kooliümbruse pilootprojekti. Projekti käigus kujundatakse ajutiselt ümber Tartu Karlova kooli ümbrus ja muudetakse Lina tänav autovabaks, et koolitee oleks laste jaoks turvalisem ja atraktiivsem.

Liikuvusspetsialist Aksel Part selgitas, et liiklusohutus koolide ümbruses ja laste aktiivne liikumine on linnavalitsuse jaoks selged prioriteedid. «Hiljutises linnaruumi arvamusuuringus ütles 76 protsenti tartlastest, et liiklusohutus on eriti oluline koolide ümbruses,» selgitas Part.

Esimene projekt viiakse läbi Tartu Karlova kooli übruses, sest selle ümbruses on liiklusohutusega varem probleeme olnud ning kooli juhtkond ja lapsevanemate esindajad näitasid ise aktiivselt üles initsiatiivi olukorra parandamiseks. «Kindlasti ei jää esimene pilootprojekt aga viimaseks ning edaspidi on plaanis tegeleda ka teiste koolide ümbrustega,» ütles liikuvusspetsialist Aksel Part.

Karlova kooli direktor Heidi Kiuru ütles, et turvalise kooliümbruse projekt ühendab kooli jaoks kaht väga olulist teemat: liiklusohutuse tõstmist kooli ümbruses ning lastele paremate tingimuste loomist aktiivseks liikumiseks. «Kesklinna läheduse tõttu on meie piirkonnas olnud kogu aeg suur liikluskoormus ja on näha, et see kasvab veelgi, mistõttu on linnavalitsus turvalise kooliümbruse projekti kutsunud ellu väga õigel ajal. Loodame, et katseperiood on edukas ning head ideed teostuvad peagi,» sõnas Kiuru.

Pilootprojekti eesmärk on soodustada liiklusohutuse suurendamisega laste aktiivset liikumist kooliteel kas jalgsi, jalgratta või tõukerattaga. Kahe nädala jooksul suletakse läbivale liiklusele Lina tänav. Juurdepääs tagatakse kooli töötajatele ja kohalikele elanikele.

Pilootprojekti ajaks suletakse koolitagune parkla. Lisaks kitsendatakse koolist mööduval lõigul Kalevi tänava sõiduteed, lisatakse künnis ja tekitatakse uus ajutine ülekäigurada Lina tänavalt üle Kalevi tänava. Selleks piiratakse parkimist ühel Kalevi tänava lühikesel lõigul.

Autoga lapsevanematele luuakse eraldi peatumiskohad Kalevi ja Aleksandri tänavale, mis jäävad kuni saja meetri kaugusele kooliuksest. Tänu tekkivale autovabale ruumile kooli vahetus ümbruses saavad lapsed loodud peatumiskohtadest kooliukseni liikuda ilma kordagi autoliiklusega kokku puutumata.

Pilootprojekti tulemusi analüüsitakse pärast selle lõppu ning püütakse viia püsivalt sisse need muudatused, mis end pilootprojekti kestel tõestasid.


Tartu Linnavalitsuse pressiteade
 

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt