TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Karlova kooli uue õppehoone ehitus algab märtsikuus

Karlova kooli uueks õppehooneks rekonstrueeritakse Tartu ülikoolile kuulunud Salme 1a õppehoone. Ehitustööd algavad märtsis.

„Karlova kooliga jätkub meie koolide rekonstrueerimise programm, mille tulemusel saavad kõik Tartu õpilased endale kaasaegse ja kvaliteetse õpikeskkonna,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. „Praegune koolimaja on juba praegu kitsaks jäänud. Prognoosid näitavad Karlova ja kesklinna piirkonnas elanike arvu kasvu, mis võib lähema 15 aasta jooksul tuua Karlova kooli juurde umbes 100 õpilast.“

Kooli praeguses, Lina 2 asuvas hoones on ühe õpilase kohta pinda veidi alla seitsme ruutmeetri, mida jääb tänapäevaseks õppetöö korralduseks väheks. Uues õppehoones hakkavad õppima 7.-9. klasside õpilased. Ruume saab kasutada ka Tartu I muusikakool.

Algselt kavandati Salme 1a hoone rekonstrueerimist kahes etapis, kuid projekteerimise käigus ilmnes olemasolevate tehnosüsteemide rekonstrueerimise ning puuduva ventilatsioonisüsteemi väljaehituse vajadus. Tehnosüsteemide rajamisega kaasnevad ehitus- ja taastamistööd eeldavad hoone terviklikku rekonstrueerimist. Õppehoone rekonstrueerimisega paralleelselt remonditakse ka Salme 1a kõrval asuvas garaaž-abihoone, kuhu on kavandatud Karlova kooli tööõpetuse- ja tehnoloogiaklass.

Salme 1a ehitustööd kestavad esialgsete plaanide kohaselt märtsi algusest kuni aasta lõpuni. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis saavad õpilased uude hoonesse kolida tuleva aasta jaanuaris pärast talvist koolivaheaega. Valminud Salme 1a koolihoonet on kavas osaliselt kasutada ka asenduspinnana ajal, mil rekonstrueeritakse Karlova kooli Lina 2 õppehoonet.

Rekonstrueerimistööde eeldatav kogumaksumus koos sisustuse jm kuludega on 6,3 milj eurot, mis jaguneb aastatele 2022-2023. Summa sisaldab ka hoone ostusummat 615 000 eurot. Sel nädalal toimunud istungil tunnistas linnavalitsus Salme 1a rekonstrueerimise hankel edukaks OÜ PVH Ehitus.

Karlova kool on põhikool-huvikool, kus lisaks põhiharidusele on võimalik omandada ka muusikaline haridus. Seetõttu komplekteerib kool igal aastal ühe esimese klassi ülelinnaliselt muusikahuviliste lastega. Koolis õpib praegu 657 õpilast.


(Tartu Linnavalitsuse pressiteade)

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt