TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Kinnitatud on Tartu Karlova Kooli uus arengukava aastateks 2024-2027

Tartu Karlova Kooli arengukava 2024-2027

Tartu Karlova Kooli arengukava aastateks 2024-2027 on koostatud lähtuvalt Tartu linna arengudokumentidest ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses esitatud nõuetest.
Arengukava ja selle muudatused on koostatud koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga.
Arengukavas sätestatakse järgneva arenguperioodi eesmärgid, põhisuunad ja tegevuskava ning arengukava muutmise kord.

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt