TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Karlova koolis on loovtööde kaitsmine täies hoos

Teisipäeval, 9. mail oli Karlova koolis selle aasta kolmas loovtööde kaitsmise päev, kus kaheksandate klasside õpilased esitlesid enda töid ja õpetajatest koosnev komisjon andis tehtule oma hinnangu.

Kaitsmised algasid pärast 6. tundi muusikaklassis. Kõigepealt tutvustas komisjoni esimees Imbi Goldman kõigile kaitsjatele ning pealtvaatajatele kaitsmise reegleid, pärast seda hakati kuulama esitlusi. 

Kõigepealt sai sõna tööd kaitsma hakkava isiku või isikute juhendaja, tema puudumisel loeti ette juhendaja poolt koostatud hinnang töö tegijale või tegijatele. Järgmisena sai sõna kaitsja, kes tegi lühikokkuvõtte oma loovtööst ja kui oli võimalik, näitas ka töö tulemust. Pärast esitlust küsisid komisjoni liikmed kaitsjalt küsimusi. 

Sel korral olid loovtööd väga põnevad. Kaitsti kahte lühiromaani, ühte lühifilmi, arvutimängu, uudiste kirjutamist ja uurimistööd, samuti erinevate spordivõistluste korraldamist. Tulemused koos punktisummaga said õpilased teada järgmisel päeval.

„Kaitsmine oli pingeline,” ütles Reio Puistaja 8.b klassist. „Pärast kaitsmist oli suur pingelangus. Nüüd töö tehtud ja kaheksas klass lõpetatud,” lisas ja Mihkel Paloots (8.b), kes koos Reioga (fotol vasakul) kaitses sporditeemalist loovtööd.

„Esinedes oli närv sees. Oleksin võinud rohkem publikuga silmkontakti luua. Kogu see loovtööga tegelemine andis mulle suure pagasi tulevaseks eluks,”  rääkis Gabriel Merits 8.b klassist.
Saskia Kolberg, 8.b klass
Foto: Külliki Kask
 

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt