TARTU KARLOVA KOOL
EST
esileht


 

Särasilmne õpetaja Killu Teras valiti Aasta klassijuhatajaks

Tartu linn tunnustas reedel, 29. septembril Tartu Ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänuüritusel oma tublisid õpetajaid, teiste seas pälvis tunnustuse ka meie kooli klassiõpetaja Killu Teras, kellele anti Aasta klassijuhataja auhind.  

Killu Teras on klassijuhataja, kes suudab jagada individuaalset tähelepanu igale oma klassi lapsele, tunneb ja kaasab nende peresid, on innovaatiline ning panustab ka kooli arendustegevusse. 

Alati särav, rõõmsameelne ka abivalmis õpetaja Killu austab ning väärtustab iga inimest enda kõrval. Ta leiab alati aja oma õpilaste ärakuulamiseks, aitab neil tekkinud probleemolukordi rahulikult analüüsida ning nendest õppida. Kõige tõhusamaks õigete väärtushinnangute kujundamise viisiks peab ta isikliku eeskuju andmist. 

Õpetaja Killu on väga loominguline, mitmekülgselt andekas ja paljudest tegevustest siiralt innustuv inimene. See aitab tal märgata ja oskuslikult toetada ka oma õpilaste loovust ning seeläbi nende eripärasid esile tuua. 

Õppetöö planeerimisel lähtub õpetaja Killu põhimõttest, et õpetatav peab olema õpilase jaoks huvitav ja eakohane, aga ennekõike ka jõukohane. Ta on võtnud endale vastutuse olla järjepidevalt oma õpilaste arengu suunajaks, toetajaks, innustajaks. Tänu sellele on kasvanud klassis „meie“-tunne ning kujunenud õpikeskkond, mis aitab kaasa õpilaste iseseisvate õppimisoskuste ja hea väljendusoskuse kujunemisele. 

Kolleegina on õpetaja Killu tõeline meeskonnamängija: alati naeratav, rahulik, toetav ja abivalmis. Palju õnne õpetaja Killule meie koolipere poolt!  Oleme rõõmsad, et sa meil olemas oled! 

Heidi Kiuru, Karlova kooli direktor
Foto: Ako Rääbis
 

Teated

Kalender

Avaleht Meie kool
Koolielu
Koolipere
Koorikool
Lapsevanemale
Kontakt